Wat is de concrete betekenis van artikel 53, lid 1 Wetboek van Strafvordering (zie toelichting)?

Lid 1 van art. 53 van het Wetboek van Strafvordering luidt:

In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.

Mijn vraag is dan, ontdekking van wat? Een misdrijf? Een overtreding? Iets anders?

Waar in de wet (en ik welke wet /amvb / wel artikel) wordt dit nader gespecificeerd en wat is de tekst daarvan, dus met andere woorden, waar staat specifiek wat ik me hierbij moet voorstellen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit artikel geldt zowel voor ieder strafbaar feit, dus zowel voor misdrijven als voor overtredingen. Dat staat in de memorie van toelichting bij dit wetsartikel. Je mag iemand vastpakken en tegenhouden. Je kunt iemand het bevel geven dat hij is aangehouden. Als hij zich losrukt en dan toch vlucht, is hij wederspannig. Dit is strafbaar gesteld in artikel 184 Sr. Ook als iemand een wapen of drugs in zijn bezit heeft, is er sprake van heterdaad en mag je als burger hem aanhouden.

Het gaat alleen om misdrijven. Als iemand door rood rijdt mag je hem dus niet klem zetten. Als je iemand een ruitje van een auto ziet intikken wel. Waar dat staat weet ik niet precies...

Ter nuancering van het bovenstaande antwoord van njm: Je mag hem aan houden. Echter niet staande houden. De persoon in kwestie heeft bij mijn weten het recht om gewoon weg te lopen, en je mag dan geen fysieke actie ondernemen om dat tegen te gaan

Als jij iets ziet dat niet mag, dus strafbaar is en waar de politie bij moet komen, wat dan ook, dan mag je die persoon aanhouden, dat betekent dat je de persoon mag beletten te ontsnappen, dus dat je hem gijzelt tot de politie er is en dan de persoon moet overdragen aan de politie... Meer niet...

Goeie vraag... Want ik weet zeker als ik nu naar je toe kom dat ik je dan op heterdaad kan aanhouden op het ademhalen. Maar dat is natuurlijk niet strafbaar... Nadeel van dit soort wetsartikelen is dat er altijd wetsartikelen tegenover staan die dit weer minder aantrekkelijk maken. Want het feit dat ik jou mag aanhouden als jij die rolex in je binnenzak laat glijden. Dan moet ik daarbij natuurlijk erg uitkijken dat ik niet door jou wordt aangeklaagd wegens gebruik van buitensporig geweld. Of in een wat reëler geval. Vrijheidsberoving...

Artikel 128 uit het Wetboek van Strafvordering: 1. Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is. 2. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt niet langer aanwezig geacht dan kort na het feit dier ontdekking.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heterdaad
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/Eers...

Het antwoord op je vraag is niet samengevat in enig besluit of regeling. De betekenis van het artikel blijkt echter wel uit het Wetboek van Strafvordering zelf. De aanhoudingsbevoegdheid heeft betrekking op de verdachte. Artikel 27 stelt dat ‘als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit’. Strafbare feiten zijn gedragingen die bij wet strafbaar zijn gesteld. Om als burgen een persoon bij heterdaad aan te houden moet dus een redelijk van schuld bestaan aan enig strafbaar feit bestaan. Dus wie mag bij ontdekking op heterdaad dus door eenieder aangehouden worden: Diegene die verdacht is van het schuldig zijn aan een gedraging die bij wet strafbaar is gesteld. Met de term ‘bij wet’ wordt hier bedoeld: Bij een Wet in formele zin. Niet bij besluit, niet bij (gemeentelijke) verordening, maar bij wet. Het is wel een veelvoorkomende misvatting dat deze regeling alleen bij misdrijven geldt. Er bestaan wel degelijk overtredingen die bij wet verboden zijn. Ten aanzien van die overtredingen geldt art. 53 lid 1 Sv net zo goed.

De mogelijkheid om iemand aan te houden, d.w.z iemand feitelijk en rechtens van zijn vrijheid beroven, kent de volgende voorwaarden; 1 Heterdaad. 2 strafbaar feit. 3 verdachte. Dat geldt dus voor iedere burger, ook voor degenen die niet als opsporingsambtenaar bevoegd zijn. In Art 54 van het Wetboek van Strafvordering wordt gesproken over feiten waarop een gevangenisstraf is gesteld van vier jaar of meer en van misdrijven waarbij voorlopige hechtenis mogelijk is. Toegevoegd na 3 uur: Deze info komt van de opleiding tot beveiligingsbeambte. Het antwoord op je vraag is eigenlijk niet zo moeilijk. Voor een overtreding zul je niet gauw iemand willen aanhouden. Iemand door rood licht rijdt, enz Overtredingen vallen er gewoon buiten. Misdrijven als diefstal, vernieling enz daarvoor mag je iemand aanhouden. Een winkeldief mag u als gewone burger dus bij de kladden vatten. De gestolen goederen zelfs in beslag nemen. Er zijn natuurlijk wel grensgevallen maar bij twijfel nooit iemand aanhouden., zeker niet als diegene groter en sterker is dan u.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100