Mag je zelf een boot maken en ermee gaan varen?

Dit is mijn plan: Ik heb nog een oude caravan, die wil ik op een vlonder schroeven van lege olievaten. Buitenboordmotor eraan en klaar.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, in tegenstelling tot bij motorvoertuigen is er bij vaartuigen geen typegoedkeuring nodig.

Dat je zo´n boot maakt zonder motor en ermee gaat varen mag, maar of je er dan ook een motor op maakt en dan gaat varen, dat denk ik niet, dan moet je aan eisen voldoen, lijkt mij... Maar als je er geen motor op maakt dan mag dat wel... Zo moet je ook, stel ik me voor, een licht kunnen voeren aan de voorkant of aan de achterkant... Misschien wel knipperlichten aan de zijkanten om af te slaan...

Daar is niks op tegen, als je maar zicht hebt op het overige verkeer en voldoende wendbaar bent. Ik zou de Nieuwe Waterweg en het Amsterdam-Rijnkanaal liever mijden.

Ha, die Chx; Zolang je er rekening mee houdt dat je vanaf een bepaalde maat en haalbare snelheid een vaarbewijs nodig hebt wel.

# Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van de binnenvaart wenselijk is de wetgeving te harmoniseren door de bepalingen die betrekking hebben op de toegang tot de markt, de technische staat van het schip, de scheepsmeting, de bemanning, het vaarbewijs, de scheepsnummering en de gegevensverstrekking in een wet bijeen te brengen, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de Herziene Rijnvaartakte met bijbehorende protocollen, alsmede aan Verordening 1017/68/EEG van de Raad van 19 juli 1968 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (L 175), Richtlijn 76/135/EEG van de Raad van 20 januari 1976 inzake wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (L 021), Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren (L 339), Richtlijn 82/714/EEG van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen(L 280), 3921/91/EEG van de Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de binnenwateren in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn (L 175) en Richtlijn 96/50/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden (L 235); Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze..... Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 2007 Beatrix De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings Uitgegeven de achttiende december 2007 De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin

Bronnen:
http://www.overheid.nl/

Ja dat mag, mits je een foto op GV plaatst als het gevaarte klaar voor gebruik is!

Ja dat mag, alleen als het vaartuig langer is dan 9 meter of sneller gaat dan volgens mij 25 of 30 km p/u, dan heb je wel een vaarbewijs nodig om ermee te mogen varen. Volgens mij als bovenstaand het geval is, moet je ook een nummer hebben, en de boot registreren, maar helemaal zeker ben ik hier niet van.

Ik denk van wel hoor! Waarom niet? Toegevoegd na 5 minuten: succes http://www.bootbouwer.nl/koppeling.html?ref=/basisfaq.html#/koppeling.html

Ja, dat mag, er is geen APK voor de pleziervaart. Maar ik hoop dat je plan niet serieus is, wat je omschrijft is een zeer onstabiele constructie, die niet wendbaar is, gemakkelijk ook zijwaards gaat driften en snel omslaat. Een buitenboordmotor maakt het alleen maar erger, dan ben je met grotere snelheid bij het minste of geringste stuurloos. Als je hiermee het water op gaat, doe anderen dan een lol: doe het ergens waar verder niemand vaart. En gebruik voor je eigen veiligheid een klein buitenboordmotortje, niet één waarmee je bijna 20 km/u kan. Denk eerder aan 5 pk dan aan 50.

Ja hoor dat mag en je bent niet de eerste. Ik ben dit soort pieremagoggels al vaker tegengekomen. Mits korter dan 7 meter, langzamer dan 20 kmh en minder dan 12 gasten hoef je aan geen enkele eis te voldoen. Hoewel je nooit de overige scheepvaart mag hinderen. Dus doen. En veel plezier.

Als je niet boven de 15 meter komt, niet met betalende passagiers gaat varen en inderdaad niet boven de 20 kmh komt mag je gewoon je goddelijke gang gaan. Zorg er alleen wel voor dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt. Verder is zo'n drijvend platform lastig te sturen, en mogelijk instabiel. Maak het dus stevig en breed genoeg. Succes.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100