mag een leraar je op school houden terwijl je een afspraak hebt met de orthodontist?

en zou je de kosten van de orthodontist voor geplande tijd dan bij de school kunnen claimen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat hangt er van af hoe noodzakelijk het is, en of je de afspraak ook kunt verzetten op een andere tijd buiten schooltijd. Hierbij is de Leerplichtwet van toepassing, te weten art.11. ____________________________ Artikel 11 Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien a de school onderscheidenlijk de instelling is gesloten of het onderwijs is geschorst; b bij of op grond van algemeen verbindende voorschriften het bezoeken van de school onderscheidenlijk de instelling is verboden; c de jongere bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk de instelling is ontzegd; d de jongere wegens ziekte verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken; e de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken; f de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan; g de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken. In uw geval is lid g van toepassing.

Nee een school is verplicht je naar de ortho te laten MAAR hier moet je uiteraard een briefje voor hebben.

Ja en nee je kunt niet bij je leraar het consult claimen. Grote kans dat de leraar zegt; Had je je maar aan de regels moeten houden dan had je niet na hoeven te blijven tenzij je niets gedaan hebt natuurlijk.

Een leraar mag je niet fysiek op school houden. Het is aan jou (en je ouders) om de verschillende verantwoordelijkheden en afspraken die je hebt uit elkaar te houden. In dit geval zou ik tegen de leraar zeggen. "Het spijt mij, maar ik blijf niet op school wegens een afspraak met de orthodontist. Morgen neem ik een briefje van mijn ouders mee waar dit in uitgelegd staat. En morgen blijf ik dan ook na. Bent u het hier niet mee eens staat het u vrij hiervoor extra corvee (ofzo) voor op te leggen. Tot morgen." Uiteindelijk heb jij de keuze gemaakt om inderdaad om school te blijven en daarmee is het gemist consult ook jouw verantwoordelijkheid.

Hier is geen klipklaar antwoord op te geven. Daar je leerplichtig bent kan een leerkracht je (mondeling) verbieden om naar een geneeskundige afspraak te gaan, de leerkracht moet daar goede gegronde reden voor hebben (hoog schoolverzuim vanwege doktersbezoek daardoor discutabel of het niet een ontduiking van de leerplicht is). In elk schoolregelement is opgenomen dat afspraken voor medische behandelingen zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland dient te worden, voldoe je hier niet aan kan de school je straffen opleggen. Als jij dan toch een afspraak maakt dat op een tijd valt waarop je les dient te volgen kan de leerkracht je in principe verbieden er naar toe te gaan, hij mag je niet fysiek tegenhouden en na terugkomst op school je een straf aanzeggen. Indien je niet gaat kan je de verschuldigd bedrag niet claimen op school, je had namelijk dienen te handelen naar het schoolregelement en de afspraak buiten schooltijd moeten plannen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100