het burgergelijk wetboek bestaat uit zowel een wet in formele zin als een wet in materiele zin? klopt dit! volgensmij wel! maar het antwoord vel niet!

Voor het vak Fiscaal recht! staat deze vraag in het oefententamen! volgens het antwoorden formulier wat ik opgestuurd kreeg, Staat erbij dat het wet in formele zin maar geen wet in materiële zin! volgensmij klopt dit niet weet iemand het goede antwoord!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is inderdaad allebei. Het is een wet in formele zin, omdat hij gemaakt is door onze hoogste wetgever en het is een wet in materiele zin, omdat hij algemeen verbindend is... Vraag anders je docent naar zijn denkbeeld!

Je hoort niet te zeggen dat het Burgerlijk Wetboek eruit bestaat, maar het Burgerlijk Wetboek IS een wet in formele zin en tevens een wet in materiële zin. Een wet in formele zin is een wet die gemaakt is door de regering en de Staten-Generaal tezamen. Een wet in materiële zin is een wet inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. Bijna IEDERE wet in formele zin, is tevens een wet in materiële zin. Wetten die opgesteld zijn door andere wetgevers (bijvoorbeeld een AMVB door alleen de regering, een APV door de gemeenteraad, of een ministeriële regeling door een minister) zijn alleen wet in materiële zin en géén wet in formele zin. Als in de naam van een wet het woordje 'wet' voorkomt, weet je zeker dat het een wet in formele zin betreft. Als in die wet algemeen verbindende voorschriften staan (nagenoeg altijd het geval), dan is het tevens een wet in materiële zin. Succes met je tentamen!

Ik denk dat hier wat door elkaar wordt gehaald. Een wet in formele zin is een wet die door de regering en staten generaal is vastgesteld, een wet in materiele zin is dat niet. Bijvoorbeeld een Algemene maatregel van Bestuur, of een verordening van de gemeente. Een formele wet regelt procedures, en een materiële wet regelt inhoudelijke zaken. Dat geeft 4 hoofdgroepen: 1 - formele wet in formele zin. Bv het wetboek van strafvordering. 2 - materiële wet in formele zin. Bv het wetboek van strafrecht. 3 - Formele wet in materiële zin: gemeentelijke verordening op de bezwaarschriften. 4 - Materiële wet in materiële zin. Bv gemeentelijke gebruiksvoorschriften voor het sportterrein. Het BW is een wet in formele zin, maar is een zowel formele als materiele wet. Inhoudelijk worden immers rechten en plichten toegekend, maar er worden ook procedurevoorschriften gegeven. Toegevoegd na 1 minuut: Het antwoordvel is dus correct.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100