Ik ben ontslagen omdat ik na een dienst van 17 uur weigerde om nog een dienst van 5 uur te draaien. Mag dit ?

Mijn baas wou dus dat ik in totaal een dienst van 22 uur zou draaien. Ik weigerde dit omdat ik een verjaardag had. Nu heeft hij mij ontslagen & zegt dat hij alle gemaakte kosten van die 5 uur dat ik niet kon werken op mij zou verhalen.( Inhuren andere verkeersregelaar ) Mag dit zomaar ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dat mag niet. Ook jij hebt recht op rust.

Volgens mij mag dit niet, maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen omdat ik niet weet hoe je arbeidscontract eruit ziet. Als je lid bent van een vakbond, is het beter als je hun even opbelt en vragen hierover stelt.

In de wet staat dat je minimaal 11 uur rust per 24 uur dient te nemen, of je nou moe bent of niet. Dus nee dit mag niet.. Ik zal ook je cao er bij pakken en opnieuw verhaal gaan halen. Je moet je nou wel afvragen of je nog bij dit bedrijf WILT werken.. Succes!

Neen. Geef uw baas direct te kennen dat dit een ernstige overtreding van de arbowet zou betekenen. Een dienst van 17uur onafgebroken mag al niet. Kosten verhalen op jou mag ook niet, dat is zijn eigen risico, hij ontslaat jou. Meld u persoonlijk na de wettelijke rust (8uur) weer bij uw werkgever en zeg dat u beschikbaar bent voor werk. Neem contact met de vakbond en het werkbedrijf (UWV) en leg ze de gang van zake voor.

Nee, dit mag niet. Je mag maximaal 12 uur op een dag werken (en 60 uur in de week). Zie bron. Het ontslag is dus onrechtmatig. Ik weet niet wanneer het gebeurd is, maar ik zou je baas eerst even af laten koelen en dan contact met hem opnemen. Wellicht realiseert hij zelf dat hij verkeerd bezig is geweest. Hoe dan ook, hij moet verder met je gaan en je contract uitzitten. Mocht hij toch volharden dan moet hij het contract uitzitten. Dat betekent dat jij wel een goed werknemer moet blijven: heb je vaste dagen dan moet je gewoon naar je werk gaan (ook al wordt je daar weer weggestuurd). Word je niet ingeroosterd? Dan moet je de verantwoordelijk laten weten dat je wel ingeroosterd wilt worden. Zo blijft je werkgever wel gewoon je salaris verschuldigd.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/we...

De uren die je moet maken zijn belachelijk, maar het ontslag kom je ben ik bang niet onderuit. Het is niet dat hij je mag ontslaan. Maar zelfs al heb je een vast contract, je hebt een 0 uren contract en hij kan je dus gewoon geen uren meer toekennen. Wel is het geloof ik zo (wel eens gehoord) dat als je voor ene bepaalde tijd (een jaar of meerdere jaren) meer dan een bepaald aantal uren per week werk, dat je mag verwachten dat dat ook wordt voortgezet. Maar daar weet ik het fijne niet van. Toegevoegd na 53 seconden: Misschien dat je nog wel een vergoeding kunt krijgen voor dit ontslag en de dwang dat je zulke diensten moest draaien.

Ten eerste mag jij geen dienst van 17 uur aan een stuk werken. Dus laat staan dat je daarna ook nog een dienst van 5 uur er aan vastgeplakt krijgt. Het maximale aantal uren wat een volwassene per dag mag maken is 12 uur per dag en 60 uur per week. Dit is vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Hierop zijn uitzonderingen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ramp / crisis / oorlog en jij bent hulpverlener / brandweerman / militair of iets van die strekking. Ook voor mensen die vliegen, varen of rijden (piloot, schipper of chauffeur) gelden andere werk en rusttijden. In artikel 1:7 c in combinatie met 5:3 lid 2 van de arbeidstijdenwet staat ook dat tussen twee diensten minimaal 11 uur rusttijd moet zitten wat 1x per week mag worden ingekort tot 8 uur indien het werk daarom vraagt. Artikel 4:1 lid 1 zegt dat een werkgever zorg moet dragen voor een goed beleid met betrekking tot de werk- en rusttijden van het personeel. Artikel 4:2 lid 1 zegt dat de werkgever de werknemer 'tijdig' moet informeren over zijn rooster. Wat er onder 'tijdig' wordt verstaan moet zijn omschreven in de voor jou geldende CAO. Het lijkt erop dat uw ontslag 'kennelijk onredelijk' is. U kunt dit aanvechten bij de kantonrechter. Dit moet u doen binnen 6 maanden nadat u bent ontslagen via het UWV. Het is wel noodzakelijk dat je een advocaat inschakelt. In eerste instantie wordt gekeken of het ontslag ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat - indien u in het gelijk wordt gesteld - het contract gewoon blijft voortbestaan. In de praktijk gebeurd dit niet zo vaak omdat er ook sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Dus zal er een schikking plaatsvinden waarbij ze u een bedrag aanbieden om van u af te zijn. Gouden handdruk / ontslagvergoeding. Advies: Ga naar een juridisch loket of schakel je rechtsbijstandverzekering is als je die hebt.

Bel even met de infotelefoon van de Arbeidsinspectie. Algemene contactgegevens telefoon: 0800 27 00 00 0 (gratis) +31 70 333 4444 (vanuit het buitenland) post: Postbus 820, 3500 AV Utrecht fax: 070 - 333 61 61 Zij kunnen je het beste informeren. Toezicht op naleving Arbeidstijdenwet Werknemers moeten er zelf op letten dat de regels rond werk- en rusttijden worden nageleefd. Zij kunnen hun werkgever aanspreken als dit niet gebeurt. Werknemers kunnen ook hun ondernemingsraad informeren als zij vermoeden dat de werkgever de regels niet naleeft. De Arbeidsinspectie controleert op eigen initiatief of de regels voor werktijden worden nageleefd. De Arbeidsinspectie kan boetes uitschrijven of overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Jouw baas is zo verkeerd bezig!! http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/29/de-arbeidstijdenwet-nederlands.html Op deze site kan je de brochure downloaden waarin de wettelijk vastgestelde regels staan vermeld. Onderaan in die brochure staat het overzichtelijk aangegeven dat de arbeidstijd per dienst niet langer mag zijn dan 12 uur en dat hierop een rusttijd moet volgen van 11 uur aaneengesloten. 1 keer per week mag daarvan een rust zitten van 8 uur als dit noodzakelijk mocht zijn ivm de aard van het werk of bedrijfsomstandigheden. Hierin staat ook aangegeven dat werknemers er in eerste instantie zelf op moeten letten dat de regels niet overschreden worden. Werkgevers kunnen van hun werknemers niet eisen om buiten de regels te werken. Ook de ondernemingsraad heeft de taak erop te letten dat de regels worden nageleefd. Heeft jouw werkgever een OR, ga dan met hen in gesprek. Onderteken geen ontslag!!!!!!Ga niet akkoord. Teken altijd protest aan. Wist je overigens dat de arbeidsinspectie deze baas zelfs een boete kan opleggen of zelfs proces verbaal kan aantekenen bij het in gevaar brengen van de gezondheid van zijn werknemers? Je staat in je gelijk, dus neem eens contact op met; http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx Zij geven gratis advies en je kunt ze ook bezoeken. Ze hebben meerdere vestigingen . Of ze bij jou in de buurt zitten moet je even op de site bekijken. Zij kunnen je ook rechtsbijstand geven. Toegevoegd na 9 minuten: Indien je baas het erop aan wil laten komen of je stapt meteen naar de kantonrechter omdat je geen vast contract hebt, zal de kantonrechter vaststellen dat het ontslag onrechtmatig is en meestal krijg je dan een schadevergoeding ter hoogte van het brutosalaris voor de tijd die nog openstaat tot de datum waarop jouw contract van rechtswege afloopt. Ben je in vaste dienst is de vergoeding meestal hoger. Ook zal je baas voor de advocaats/gerechtskosten moeten opkomen.

Nee, Zelfs met een 40-urencontract mag je niet 32 uur aangeengesloten werken....(Werkt je baas ook zoveel uren achter elkaar door?). Hij mag jou hier niet op ontslaan....maar het is ook aan jou om te weigeren om meer dan 12 uur per dag te werken. Je kan bij een juridisch loket je verhaal vertellen en kijken wat je kansen zijn wat betreft de kosten waar je baas jou voor verantwoordelijk houdt (Eigenlijk kan ik je nu al vertellen dat dit een loos dreigement is). Je ontslag aanvechten hoef je niet te doen want je wilt er toch niet meer terug. Denk er wel om als je misschien een keer voor chauffeur zou werken dat je zelf ook een boete krijgt als je te lang achter elkaar doorwerkt.....dan is je baas maar ook jij verantwoordelijk, je hebt namelijk altijd de keus te weigeren. Toegevoegd na 2 minuten: De laatste alinea: Je krijgt als chauffeur (Net als de baas) een boete als je te lang achter elkaar doorwerkt .... achter het stuur bedoel ik dus.....

Neen , hij mag je daarvoor niet ontslaan. Wel kun je HEM op laten draaien voor de schade die hij jou direct en indirect heeft berokkend. Het is wel reden om ontslag op staande voet te NEMEN, je werkgever moet je dan volledig schadeloos stellen. Nadeel is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ik zou in ieder geval ander werk zoeken, voor zo een ...-baas moet je niet willen werken. Laat maar voorkomen! Toegevoegd na 2 dagen: Zie reacties op dit antwoord.

Nee! Je baas mag je niet ontslaan. Daar is hier al heel veel over gezegd. Als hij toch overgaat tot ontslag dan moet je dat zeker niet accepteren en bezwaar maken.

nee. ontslag aanvechten protesteren en doorbetaling salaris vorderen. brief nodig ? stuur maar een email mail hieronder

Nee, dit mag absoluut niet. Je staat volledig in je recht. Je hebt recht op minimaal 11 uur rust per dag. In dit geval kun gratis juridisch advies krijgen, dan wordt je precies verteld wat je in dit geval kunt het beste kunt doen. Wanneer je lid bent van een vakbond kun je deze opbellen, dan zullen zij het waarschijnlijk verder voor je regelen. Je zou zelfs nog (na natuurlijk overleg met een jurist, het liefst een advocaat) een rechtzaak aan kunnen spannen tegen je baas, die je waarschijnlijk zult winnen, waardoor je baas de om-kosten moet betalen. Maar dit lijkt mij een beetje overdreven. (Ik ben er vanuit gegaan dat je gewoon legaal (wit) werkte bij je baas)

na een beetje op internet te hebben gezocht, kwam ik dit tegen http://www.meta.fgov.be/detailA_Z.aspx?id=882#AutoAncher1 hierin kunt u zien wat de grenzen zijn onder normale omstandigheden. 'het feit dat een werknemer zich fysiek en/of psychisch niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden, onder omstandigheden een rechtvaardiging kan zijn voor een weigering om aan een sommatie tot werkhervatting gehoor te geven' http://www.kernkamp.nl/nl/weblog/ontslag-wegens-werkweigering/ dus zover ik voor u heb kunnen vinden is het niet reëel dat uw baas u heeft ontslagen. mijn tip is om langs een juridisch loket te gaan of advocaat voor informatie.

Het beste wat je kunt doen is gewoon eens een advocatenkantoor te bellen. Er is altijd wel een jurist aanwezig die telefonisch een klein advies wil geven.

In een dergelijke situatie in Belgie kan de werkgever je op ieder moment je ontslaan wanneer hij ook maar wilt. MAAR dan moet de werkgever je een vergoeding van 3 maandlonen aan jou toekennen.(Als je niet in een proefperiode zit)(deze regel is enkel en alleen van toepassing als hij je geen officiele opzegperiode in gang heeft gezet) Ik weet niet goed hoe het in elkaar zit in NL maar ik vermoed toch dat het niet veel anders zal zijn dan bij ons.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100