mag de auto van een gehandicapte in beslag worden genomen.?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als daar een steekhoudende juridische basis voor is wel. Misschien moet je je vraag wat meer toelichten.

ik zou niet weten waarom niet. Auto's worden in beslag genomen omdat mensen zich er onverantwoord mee gedragen, of hoge schulden hebben. Waarom zou er voor een gehandicapte die zich misdraagt een uitzondering moeten zijn?

Als de gehandicapte zich niet aan de regels houdt, zeker! "Inbeslagneming van het gehele voertuig komt ook in aanmerking als de verkeersveiligheid dat vereist, bijvoorbeeld als een verdachte (bij herhaling) met een voertuig een ernstig verkeersdelict pleegt. (zie verder paragraaf 10) Bij inbeslagneming van voertuigen worden ook het kentekenbewijs deel I en II en de bij het voertuig horende sleutels betrokken. Indien zich in het voertuig losse voorwerpen bevinden die geen relatie hebben met het strafbare feit worden deze voorwerpen niet in beslag genomen"

Niet alleen de overheid kan dit doen. Ook particuliere schuldeisers zoals Wehkamp en Otto hebben die mogelijkheid, alleen hebben zij dan wel eerst nog een gerechtelijk vonnis nodig. Voor belastingvorderingen is dat niet het geval. De vraag of het eerlijk is, vind ik zacht uiitgedrukt nogal merkwaardig. Belastingen zijn immers gewoon schulden aan de samenl;eving die ook moeten worden betaald, net zoals je dat moet met alle andere rekeningen. En om nu alleen belastingen te noemen als oorzaaak van financiële problemen is wel wat kort door de bocht. Vergeet niet dat elke euro belastinggeld die uiteindelijk niet kan worden bertaald, zal moeten worden opgebracht door anderen. En eerlijk gezegd gaat mijn solidariteitsgevoel niet zo ver dat ik echt bereid ben om te betalen voor mensen die hun proriteiten voor wat betreft hun uitgaven anders leggen. In mijn werk stuit ik in het kader van kwijtschelding van belastingen op ontelbare gevallen waarin mensen maandelijks enkele tientallen euro's aan loterijen uitgeven. Daar is dan kennelijk wel ruimte voor. Natuulijk zijn er genoeg schrijnende gevallen en daar moet begrip voor zijn. Maar wanneer bijvoorbeeld Gemeentebelastingen Rotterdam in staat is om bij een controle op straat in twee uur tijd enkele tienduizenden euro's aan achterstallige belastingen te innen bij passerende automobilisten, dan heb ik bepaald weinig moeite met het middel van het in beslag nemen van auto's. De vraag bevat ook nog een onuiste veronderstelling. Bij verkoop van de auto wordt de opbrengst niet als krediet gegeven. Van de opbrengst worden eerst de invorderingskosten betaald. Van wat er dan nog overblijft, wordt de schuld afgelost. Het bedrag dat dan nog over blijft, krijgt de schuldenaar uitbetaald. Mensen die echt in de problemen zitten, kunnen kwijtschelding van belastingen vragen. Dat wordt lang niet altijd toegestaan en dat is ook wel begrijpelijk. Die belasting wordt dan immers op anderen afgewenteld. De criteria zijn daarom nogal streng. En zeg nou eerlijk: kun je ook kwijtschelding krijgen bij Wehkamp, Otto of je kredietverstrekker?

ja, ook deze heeft zich aan regels en wetten te houden die hiervoor gesteld zijn. als de inbeslagname gegrond is, is hier niets tegenin te brengen. afhankelijkheid van een auto, of de (mate van) mobiliteit van een persoon staan hier helemaal buiten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100