Wat staat er zoal in een grondwet?

Weet jij het antwoord?

/2500

De rechten en plichten van een volk

De bevoegdheden van koning, regering en parlement. Toegevoegd na 5 minuten: Er staat tevens in hoe provincies en gemeenten dienen te functioneren en bepalingen omtrent het maken van wetten.

Een klein gedeelte gecopy-paste van een heel informatieve site. Ik raad u aan om voor meer informatie (volledige tekst + toelichting & achtergrondinformatie), eens naar de site te kijken. Het woord in begrijpelijke taal uitgelegd. 1. Grondrechten In hoofdstuk I zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. 2. Regering In hoofdstuk II is de positie van de Koning en van de ministers en staatssecretarissen vastgelegd. Samen vormen zij de regering. 3. Statengeneraal In hoofdstuk III zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwijze van Eerste en Tweede Kamer vastgelegd. 4. Raad van state, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies Hoofdstuk IV bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. 5. Wetgeving en bestuur In hoofdstuk V wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. 6. Rechtspraak In hoofdstuk VI staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. 7. Provincies, Gemeenten, Waterschappen, andere openbare lichamen In hoofdstuk VII staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. 8. Herziening van de grondwet De wijze waarop de Grondwet kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk VIII. De voornaamste bepalingen daarbij zijn dat dit in twee stappen moet gebeuren en dat bij de tweede stap een versterkte meerderheid nodig is Toegevoegd na 29 seconden: Het wordt dus ......

Bronnen:
http://www.denederlandsegrondwet.nl/935300...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100