Wanneer behoor je tot bestemmingsverkeer en geldt een verbod op inrijden uitgezonderd bestemmingsverkeer dan dus niet voor jou?

Bestemmingsverkeer lijkt een loze kreet.
Op het moment dat je tòch zo'n straat inrijdt heb je (verzin je) een bestemming, die je in geval van aanhouding overigens niet verplicht bent te geven. De wettelijke omschrijving van bestemmingsverkeer is zo vaag dat een boete betalen bij een overtreding hierop weggegooid geld is. Is er ooit iemand geweest die dit liet voorkomen en alsnog moest betalen? Of iemand die mij kan uitleggen wat de kreet wettelijk inhoud?

Toegevoegd na 11 uur:
Is er ooit iemand geweest die dit liet voorkomen en alsnog moest betalen? Bekend is dat bijna alle gevallen zijn geseponeerd. Reden: onduidelijkheden over omschrijving bestemmingsverkeer!!!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bestemmingsverkeer is een ruim begrip. Het kunnen b.v. zijn: bewoners, sociale kontakten, familie, openbaar vervoer, leveranciers, reperateurs, postlevering etc. etc. Kortom eenieder die vanuit sociaal of dienstverlenend oogpunt of vanuit een vervoersbehoefte een bepaald perceel moet kunnen bereiken en / of een bepaalde weg waar het verbod geldt te mogen gebruiken. Dit tenzij een onderbord de groep weggebruikers specifiek(er) beschrijft en / of uitsluit. Als je tot één van bovenstaande groepen behoort en dit kunt aantonen is het zeker de moeite waard een eventuele bekeuring aan te vechten als je deze gekregen hebt.

Hieronder een stuk uit het wetboek. Het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) geeft de volgende definitie: "bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen". Dan wordt er ook nog een nadere definitie gegeven van het begrip percelen: "Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn". Kortom het perceel aan die straat moet je einddoel zijn.

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) omschrijft bestemmingsverkeer als volgt: "bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen;" Dit houdt in dat er sprake is van bestemmingsverkeer als je dient te reizen naar één van de percelen die gelegen zijn aan of in de nabijheid van de weg zijn. Er moet geen andere weg naar deze percelen zijn. Om duidelijk te maken wat percelen zijn, maak ik gebruik van de Van Dale. Een perceel is een stuk grond, onroerend goed of gebouw, woonhuis of pand. Je mag dus enkel een straat in rijden met een geslotenverklaring als je uiteindelijk bij een van de percelen dient te zijn die enkel via deze route te bereiken is. De politie mag jou vragen naar welk perceel je wilt reizen. Dit zal overigens geen aanhouding zijn, maar een staande houding. Als je geen duidelijk perceel kunt noemen, kan de politie overgaan tot bekeuren of in het ergste geval zelfs aanhouding om er zo achter te komen of je daadwerkelijk naar een van de percelen wilde reizen.

Bronnen:
RVV 1990

Volgens de reacties is het woord bestemmingsverkeer dus geen loze kreet en goed gedefinieerd. Iedere boete terecht of niet is zonde geld en niet weggegooid, want de overheid stopt het in zijn grote zak.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100