Heeft de school recht om in jouw tas te kijken en je te foejeren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wetboek van strafvordering, artikel 55a: 1: In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan iedere opsporingsambtenaar ter aanhouding van de verdachte elke plaats doorzoeken. Hij behoeft daartoe de machtiging van de officier van justitie, behoudens het geval van dringende noodzakelijkheid. In het laatste geval wordt de officier van justitie onverwijld van de doorzoeking op de hoogte gesteld. 2: Indien de officier van justitie aan een opsporingsambtenaar een machtiging heeft verleend ter aanhouding van de verdachte een woning zonder toestemming van de bewoner te doorzoeken, is voor het binnentreden in die woning door de betrokken opsporingsambtenaar geen machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist. Dus alleen opsporingsambtenaar mag iemand fouilleren en dan ook alleen bij verdenking van een misdrijf of ontdekking op heterdaad. Dus nee dat mag je school niet.

De school heeft niet per definitie het RECHT om dit te doen. Een school is geen openbaar terrein. Voor niet openbare ruimtes kan de beheerder een regelement opstellen waar gebruikers aan moeten voldoen. Een schoolregelement kan voorzien in een regel waarbij mensen gefouilleerd mogen worden of tassen kunnen worden geinspecteerd. (bijvoorbeeld voor de veiligheid) Dat kan echter niet zomaar of willekeurig. Het is best een zwaar middel en maakt inbreuk op de privacy. De regel zal dus eerst door het schoolbestuur goedgekeurd moeten worden. En dan nog moet de uitvoering van de regel zodanig gebeuren dat gebruikers niet onnodig belast worden. Ik kan me voorstellen dat fouilleren niet publiekelijk mag gebeuren.

als ze verdenken dat jij een gevaar kan vormen om de mensen om je heen bijvoorbeeld dat je vuurwapen heb of een mes waarmee je mensen lelijk kan verwonden dan wel ja. is er geen enkel reden voor dit dan niet. ook als je verdacht word dat je iets hebt gestolen wat van hun is mogen ze je ook vragen of ze je tas ogen bekijken. en ik heb zoiets als je niks te verbergen heb hoef je je eigen ook geen zorgen te maken

Als het er op aan komt heeft de school niet het recht om in jou tas te zien. Mocht het zo zwaarwegend zijn waarom ze het zouden willen doen dan zal dat uiteindelijk door de politie moeten, maar niet door het schoolpersoneel.

nee , dat mogen ze niet, word je ergens van verdacht zullen ze een persoon moeten laten komen die daarvoor bevoegd is, dat kan zijn een politie of een daarvoor bevoegde bewaking medewerker...

De school heeft die bevoegdheid niet. Pertinent NIET, dus. Als zij jou van iets verdenken, kunnen zij de politie roepen die jou dan zelfs ook lijfelijk kan/mag onderzoeken. Ook de inhoud van je tas mogen zij..de politie.. nagaan op voorwerpen die b.v. vuurgevaarlijk, vuurwapens of steekwapens zijn. Jou fouilleren, dus. In veel winkels zie je bij de kassa staan dat: "Het winkelpersoneel het recht heeft jouw tassen de doorzoeken".. Vergeet dat maar gerust, hoor. Dit recht heeft het personeel absoluut niet ook de eigenaar van de winkel niet..al denkt men vaak van wel. Als ze jou van diefstal verdenken mogen zij je wèl aanhouden..is arresteren.. en daarna moeten zij de politie waarschuwen. Wanneer de politie jouw tas onderzoekt en daar niets aantreft waaraan je wederrechtelijk bent gekomen..ofwel dat ze niets vinden dat je mogelijk gestolen hebt..kun jij tegen de betreffende winkel een aanklacht indienen wegens valse beschuldiging. Dat met jouw school komt hiermee sterk overeen..en dus lijkt het mij dat je in het voorkomende geval eventueel in de tegenaanval kunt gaan. Veel succes, hoor! Groet, Ton

Ik denk dat ze wettelijk gezien het recht niet hebben. MAAR, je denkt toch niet serieus dat iemand op school interesse heeft in de rommel die een standaard scholier in zijn tas heeft? Kom nou toch!!! Als ze dat instellen is het om te controleren of het verbod op het meenemen van messen, vuurwerk enz enz wel wordt nageleefd. EN DAT IS VOOR IEDERS VEILIGHEID!!! Dus wat mij betreft kunnen ze het beter iets netter brengen, maar zou je er in het kader van de betere naleving van de regels dan wel gewoon aan mee kunnen werken. Als je daar op tegen bent, komt natuurlijk wel de vraag of je misschien wel een hele goede reden hebt om zo moeilijk te doen. (behalve de zeer normale puberale opstandigheid)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100