Wat gebeurd er als je contract bij je huidige werkgever pas 1 feb. afloopt maar je wil 1 jan. bij een andere werkgever beginnen ?

Ik heb ruzie met mijn werkgever, en mijn contract loopt daar pas af op 1 feb. Maar ze betalen mij al niet meer uit, kan ik dan toch 1 jan. beginnen bij een nieuwe werkgever ? En als ik contractbreuk pleeg, wat is het ergste wat er dan kan gebeuren ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Verplichtingen van de werkgever en handelingen die gelijkstaan met contractbreuk. De werkgever is verplicht: 1. de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door het ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen. 2. te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulp verstrekt kan worden (hiertoe moet de verbandkist voortdurend ter beschikking zijn van de werknemers). 3. het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. 4. de werknemer behoorlijk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel verstrekken ingeval hij de verbintenis heeft aangegaan om hem kost en inwoning te verschaffen. 5. de werknemer de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten, alsmede zijn burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien te vervullen. 6. de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder. 7. te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen die door deze laatste in bewaring moeten worden gegeven; in geen geval mag de werkgever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen weigeren terug te geven. Let vooral op punt drie, de loonbetaling. Doet de werkgever dit niet of niet volledig, dan pleegt hij contractbreuk en kan hij wellicht middels een rechterlijke uitspraak alsnog tot uitbetaling, plus veel rente, gedwongen worden. Overigens pleeg jij geen contractbreuk..maar hij.. Het lijkt mij dat jij zonder problemen bij een andere werkgever werk kunt gaan aanvatten; je bent immers niet gek dat je voor niets blijft werken voor iemand die zijn verplichtingen niet nakomt, dat begrijpt elke rechter. Groet, Ton

Naar mijn idee plegen zij al contractbreuk als ze je niet betalen. In n contract staat dat jij werkt voor een salaris. Zij blijven in gebreke, dus ik denk dat je verstandig doet door daar weg te gaan Maar neem eens contact op met een wetswinkel die weten meer dan ik

Als ze je niet uitbetalen wil ik je bij deze op de regel wijzen dat de werkgever een hoge rente moet betalen over elke dag dat ze je te laat uitbetalen . Kan snel oplopen tot 50% extra uitbetaling. (Mits je wel op je werk verschijn natuurlijk) Of je die extra betaling moet gaan claimen kan je laten afhangen van de bereidwilligheid van de werkgever om mee te werken aan eerdere stoppen van je contract en het alsnog nakomen van zijn betalingsverplichtingen t/m december. Daarnaast: Geen enkele werkgever die je niet uitbetaald kan verlangen dat je komt werken. Bovendie lijkt het erop dat ie blij is van je af te zijn. Hoewel je nu officieel geen ontslag meer kan nemen per 1 januari (is al december, 30 november had het nog wel gekund) neem ik aan dat met "wederzijdse toestemming" het contract per 1 januari gestopt kan worden. Gewoon een (aangetekend) briefje sturen. Toegevoegd na 2 minuten: Zoals Anneliez schreef: Je hebt ook reden om met een wetswinkel te gaan praten....vooral als je NIET tot overeenstemming komt met je baas is rechtskundig advies noodzakelijk...

Tot je eruit bent, zou ik daar toch wel blijven werken, om jezelf problemen te besparen. Zolang jij op je werk blijft verschijnen, doet alleen je werkgever contractbreuk. Ga even langs de wetswinkel, dat is een goeie raad.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100