Bij wie vraag je inzage van jouw reintegratiedossier aan ( bij de werkgever of de bedrijfsarts )?

Of maakt het niet uit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik denk dat je in eerste instantie bij de arbeidsdeskundige moet zijn. Vertrouw niet teveel op de geheimhoudingsplicht van bedrijfsartsen , vooral als ze in dienst zijn van het bedrijf zelf. Bij het uitzoeken van een bedrijfsrisico vertelde de bedrjjsarts mij (veel te veel) over de problematiek van medewerker waar ook psychische aspecten aan de orde kwamen, de bedrijfsarts heeft toen onnodig namen genoemd. Ik ga er van uit dat als een arts dit tegenover mij doet ook gegevens over mij bij anderen kunnen komen via deze weg. Het integratiedossier bestaat uit delen, het medisch deel, wat weer deels onder medisch geheim valt maar ook sociaal functioneren, beperkingen etc. De arbeidsdeskundige heeft in het dossier meestal een summier deel over medische aspecten die bij de integratie een rol spelen, dat is redelijk want die kunnen beperkingen geven en aanpassingen vereisen. Ook de werkgever is deels op de hoogte van (medische) beperkingen. Dit zouden alleen zichtbare medische beperkingen mogen zijn naast de belastbaarheid en hooguit zeer summiere benoeming van mentale stoornis die onvermijdelijke gevolgen hebben voor het functioneren. Onder deze noemer staan soms wel veel medische zaken die in het medisch dossier van de arts hadden moeten blijven. Dus moet je voor het integratie dossier bij de arbeidsdeskundige zijn en voor de aspecten die onder medisch geheim vallen bij de keuringsarts.