Volgens de wet is misleidende reclame verboden, hoe kan het dan dat bijna alle reclame misleidend is?

De Europese wetgeving reglementeert vergelijkende reclame en beschermt consumenten en personen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, tegen misleidende reclame en de gevolgen daarvan.

Misleidende reclame is reclame die op enigerlei wijze de consument misleidt of kan misleiden of die om die redenen een concurrent schade toebrengt.

Om vast te stellen of reclame misleidend is, wordt rekening gehouden met:

de kenmerken van de goederen of diensten;
de prijs;
de voorwaarden voor de levering van de goederen of de verlening van de diensten;
de hoedanigheid, kwalificaties en rechten van de adverteerder.

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32010_nl.htm


misleiden
1) Abuseren 2) Afzetten 3) Bedonderen 4) Bedotten 5) Bedriegen 6) Beduvelen 7) Beetnemen 8) Begoochelen 9) Belazeren 10) Benadelen 11) Besodemieteren 12) Blinddoeken 13) Droelen 14) Duperen 15) Foppen

misleiden: opzettelijk iets laten geloven dat niet klopt

Ik las net een vraag over antirimpelcreme, en uit de antwoorden daarvan bleek het zo te zijn dat er niet zoiets bestond als antirimpelcreme.
En zo zijn er nog een hele hoop andere reclames die je allemaal dingen aansmeren die in werkelijkheid niet voldoen

Dus als misleidende reclame verboden is, hoe kan het dan dat een hele hoop reclames precies doen wat de definitie van misleiden aangeeft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

We worden overstelpt met reclame. Het wordt ons eigenlijk ook vaak opgelegd, denk aan reclame tussen films door of reclame vlak voor het nos journaal van 20:00. Daar kan je niet omheen eigenlijk. Er kan dus van de argeloze kijker niet verwacht worden dat deze altijd kritisch de inhoud van reclame beoordeeld. Iedereen zou dus inderdaad veel beter tegen bedrieglijke of zelfs false reclame beschermd moeten worden en dit moet nodig eens een keer van staatswege geregeld worden.

En het gebruik van relatieve begrippen wat al niet meer als relatief wordt opgevat. Uw rimpels verdwijnen kei snel <-- kei snel is relatief dus wat jij kei snel vind, vinden zij dan weer niet