Zyn jahova mensen een soort sekte? Ik heb een colega die geeft altyd een antwoord op een vraag terug,en er zit altyd wel de zin kyk maar in de bijbel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Goed beschouwd is er geen verschil tussen b.v. rooms-katholicisme en Jehovagetuigen. Alle godsdiensten zijn sekten, kan je zeggen. Het lijkt me wel een grappige collega overigens.

Ha, die Timmiebot; Getuigen van Jehova zijn een fundamentalistisch soort christenen die er zo van overtuigd zijn dat hun interpretatie van de bijbel de enige juiste is dat ze er veel aan doen om die visie aan de man te brengen. Omdat ze daarnaast nogal wat leefregels en -gewoonten hebben die mensen behoorlijk in hun vrijheid belemmeren en mensen die uit hun kring stappen met de nek aankijken denk ik dat je het gerust een sekte mag noemen.

Zonder mij uit te spreken over hun boodschap ,even toch dit. Een sekte heeft doorgaans als kenmerk dat leden onderling min of meer controle op mekaar uitoefenen. En vooral dat iemand die uit de sekte wil treden ,grote moeilijkheden ondervind ,van mede-sekteleden of familie. In die context zijn Jehova's eigenlijk sekteleden...maar dat zou dan ook opgaan voor Katholieke kloosterlingen en Moslims

Tja...sekte..ik weet het niet..in mijn ogen (en dat is persoonlijk hè) staan ze niet echt open voor een andere mening en wordt meteen de bijbel erbij gehaald omdat ze denken dat dat het woord van god is en dus allesomvattend. Begrijp me goed, de bijbel geeft best goeie richtlijnen aan het leven (naasteliefde bijv.). Belangrijker is hoe jij zelf in het leven staat, leert uit je ervaringen en daar het beste eruit probeert te filteren en dat weer te gebruiken in de alledaagse omgang.

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/3423312/en die geloven dat er een paradijs komt en dat de doden weer zullen opstaan en dat er eeuwig leven zal zijn lees als je wilt dit verslag

Hoewel het woord 'sekte' niets anders betekent dan een afsplitsing van een min of meer oorspronkelijke godsdienst, wordt het bijna altijd gebruikt om een gevaarlijke groepering aan te duiden, iets slechts. Goed beschouwd zijn alle christelijke kerkgenootschappen sektes, maar omdat ze als 'goed' worden aangeduid, wordt het woord 'sektes' hiervoor niet gebruikt. Als vuistregel hanteer ik zelf: 'als ik mijzelf kan blijven is het goed'. In alle andere gevallen moet je toch even voorzichtig zijn. Mensen die psychisch zwakker zijn, zijn daarom voor sektes een gemakkelijke prooi. Kenmerken van een sekte (wat we tegenwoordig onder sekte verstaan): 1- Sociale opvang voor en door sekteleden. 2- Alleen wij zijn goed, alle anderen slecht en fout. 3- Training binnen de groep. ( studieprogramma / tijdrovende activiteiten.) 4- Zingen-bidden-dansen-springen-schudden-chanten. (In groep lang na elkaar tot er extatische toestanden ontstaan is zeer bedenkelijk.) 5- Via omwegen absurde theologische hersenspinsels doen aanvaarden. 6- Losmaken van de werkelijkheid. 7- Programmeren in de geest van de sekte. (V.b. eigen taalgebruik.) 8- Binnen is de veiligheid, buiten is de bedreiging. 9- Stapsgewijs binnenleiden in de groep= conditionering. 10- Losmaken van het verleden. 11- Losmaken van familie, vrienden. 12- Het denken wordt veranderd. 13- Er wordt voor de volgeling gedacht en beslist. 14- Het instituut is het medium. ( Tussen God en de volgeling/ of de redding.) 15- Schuldgevoelens worden opgewekt en onderhouden. 16- Denken in zwart-wit/ goed-kwaad/ leven-dood. 17- Afbraak van autoriteiten buiten de groep. ( Gods wetten op de eerste plaats of beter gezegd de uitleg door de groep daarvan.) 18- Suggestieve literatuur, manipulatie van woorden en begrippen. 19- Kritiekloos opvolgen van regels en instructies. 20- Verbod van gerechtvaardigde kritiek. 21- Eenzijdig gebruik van feiten. 22- Bewustzijnsvernauwing bij de volgelingen. ( Men kan niet meer tot eigen meningen komen.) 23- Angstgevoelens worden opgewekt en gecultiveerd. Dit stereotype van de sekte zijn een fragment van het betoog van dhr Singelenberg over de Jehova's Getuigen. Te vinden op:

Bronnen:
http://www.wereldeenheid.nl/Sektes.htm

Volgens van Dale betekent het woord sekte: Gesloten religieuze groepering met een sterke leider. Als je deze omschrijving/definitie toepast op de Jehova's getuigen kun je inderdaad tot de slotsom komen dat het hier om een sekte gaat. Elk mens heeft, naar mijn mening, recht op zijn/haar eigen geloofsovertuiging. Helaas wordt deze regel niet toegepast door de sekten zelf ten aanzien van andersdenkenden. Zij willen jou altijd hun geloofsovertuiging opdringen. Dit geldt voor alle sekten..en in dat licht bezien kun je ook stellen dat de jehova's getuigen tot een sekte behoren. Gr. Ton

De jehova's hebben de bijbel aangepast aan wat zij geloven, het heet dan ook de nieuwe wereldvertaling. Het is een sekte, ze hebben ook heel eigen ideeën, ze hebben dingen uit de Bijbel gehaald die er echt niet in staan. Maar goed, zij geloven en kunnen niet bewijzen, en dat geld ook voor mij. Alleen is het wel zo dat zij bij hun verwijzingen naar de bijbel altijd gelijk hebben, die is immers aangepast aan hun denkwijze.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100