Waarom houden goddeloze mensen zich aan de regels?

als je toch niet in hiernamaals in de Hel komt..? waarom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat goddeloze mensen ook niet geloven dat ze in de hel komen!

Door je vraagstelling, lijkt het alsof je gelooft dat de ' regels' afkomstig zijn van religieuze mensen en groeperingen. Die claimen dat (eerlijk gezegd) ook dikwijls, maar het is niet waar. Ook ongelovige mensen hebben meestal een breed spectrum aan waarden en normen die ze hoog achten. Bijvoorbeeld: de norm niet doden, staat in de bijbel. Maar verreweg de meeste , ook ongelovige mensen vinden dat slecht. Niet omdat het strafbaar is, maar omdat het indruist tegen de aard van wezens die tot rede in staat zijn: mensen dus. Maar, natuurlijk bestaan er uitzonderingen op de regel. Anders zouden die gevangenissen ook wel wat leger zijn..