Is het 'vermoeden dat iemand een delict heeft gepleegd' terwijl dat niet zo is, ook laster?

Als iemand steeds maar opnieuw en opnieuw over iemand zegt dat ie vermoed dat die andere een delict heeft gepleegd, terwijl dat niet zo is, ook een vorm van laster? Het is namelijk niet hetzelfde als zeggen dat het zo is, het is verbloemd naar 'vermoeden', maar als diegene dat steeds weer opnieuw herhaalt en dat naar andere mensen verspreid, kan men dan ook spreken van laster en smaad? En is zoiets strafbaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

De wet zegt dat iemand schuldig wordt bevonden aan smaad als hij opzettelijk iemands eer of goede naam, met het doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, aanrandt. De wetgever bedoelt hiermee dat je strafbaar bent als je opzettelijke nare dingen zegt over een individu, met het doel om dit gerucht openbaar te maken en te verspreiden. De wet kent ook poging tot smaad of laster. Dit wil zeggen dat er geprobeerd is om smaad te plegen tegen een ander. Dus vermoedens uitspreken met als doel dit vermoeden te verspreiden en de naam van een individu in een slecht daglicht te brengen. Het is meestal een begin van smaad. In de trant van: ik dacht te horen en eindig met ik hoorde. Poging tot smaad weegt minder zwaar dan vormen als poging tot smaad, poging tot laster. Kan strafbaar zijn als het werkelijk de spuigaten uitloopt en na herhaaldelijke van de luisteraar niet stopt. Alleen het slachtoffer kan een klacht indienen maar het bewijs is uiterst moeilijk. Let op: Poging tot smaad weegt minder zwaar dan vormen als poging tot smaad, moet zijn: Valse roddel verspreiden weegt minder zwaar dan vormen als de poging tot smaad of laster maar kan strafbaar zijn, afhankelijk van de negatieve gevolgen die het slachtoffer ondervindt. Als het slachtoffer een klacht indient zullen de begrippen:lasterlijke roddel, eenvoudige belediging, smaad of laster goed moeten worden gedefinieerd omdat het bij slordig gebruik bij de aangifte vervelende consequenties kan hebben. Voor wat wel en niet kan in bepaalde situaties zullen de juiste artikelen moeten worden gezocht, te beginnen bij art. 266 (eenvoudige belediging) Wetboek van Strafrecht. Niet iets wat men even uit de losse pols kan doen. https://www.rug.nl/research/portal/files/10743494/h11.pdf

Toegevoegd op 09 februari 2020 10:43: tekst
Bronnen:
https://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/smaa...
http://www.wetrecht.nl/laster/

Bepalend is niet zozeer of je iets als een vermoeden brengt of als een oordeel (als zijnde hij is of heeft zus en zo (gedaan)), maar of de uitlating zelf kan worden aangemerkt als het aanranden van 'iemands eer of goede naam, met het doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Het zal van de hele context afhangen of bij het uitspreken van een vermoeden hier aan voldaan is, maar dat is zeker niet uitgesloten. Het lijkt mij niet juist vermoeden te kwalificeren is als een poging tot smaad/laster omdat in een dergelijk geval niet alleen een begin is gemaakt met de uitvoering van smaad maar de eventuele smaad al daadwerkelijk is gebeurt (onder de veronderstelling dan dat het uitspreken van vermoedens ic smaad/laster is). "Het is voldoende indien uit de woorden de conclusie kan worden getrokken dat de gesmade persoon bedoeld wordt in de tenlastelegging. Dit betekent dat niet alleen een directe beschuldiging smaad oplevert, maar dat bijvoorbeeld een vragende vorm of indirecte beschuldiging al voldoende is voor smaad" Aldus Machielse zie bron

Toegevoegd op 09 februari 2020 18:38: bron, tekst
Bronnen:
https://www.advocateninfo.nl/blog/beledigi...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaad_(Neder...

Nee. (antwoord op hoofdvraag) "Is het 'vermoeden dat iemand een delict heeft gepleegd' terwijl dat niet zo is, ook laster?" Neen, iets vermoeden, dus enkel denken dat iemand een delict heeft gepleegd, terwijl dat niet zo is, is zeker niet strafbaar. Je bent vrij in je denken. "Als iemand steeds maar opnieuw en opnieuw over iemand zegt dat deze vermoed dat de ander een delict heeft gepleegd, terwijl dat niet zo is, ook een vorm van laster?" "kan men dan ook spreken van laster en smaad? En is zoiets strafbaar?" Uiteindelijk zal je dit bij een rechter moeten toetsen, omdat elke zaak anders is, maar zolang de verdachte blijft stellen dat het enkel een vermoeden is lijkt mij het bijzonder onwaarschijnlijk dat de rechter mee zal gaan in smaad/laster. Aan de andere kant, kan dit toch gezien worden als het aantasten van iemands goede naam, dus geheel onmogelijk lijkt me dit niet. Een interessante uitspraak om te lezen (niet een die het antwoord op deze specifieke vraagt geeft) is iig deze: " https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=NL:RBNHO:2016:6345 4.1. Gedaagde voert verweer. Zij voert daartoe aan – samengevat – dat geen sprake is van onrechtmatig handelen jegens eiseres. >>>Gedaagde stelt nergens dat er feitelijk sprake is van bijstandsfraude maar uit slechts haar vermoedens hieromtrent<<< aan de uitkerende instantie. Het melden van een vermoeden van fraude valt niet te kwalificeren als onrechtmatig handelen en dient het algemeen belang. Door gemeenten en uitkeringsinstanties wordt ook juist verzocht om het doen van een melding bij vermoeden van fraude. " Een vermoeden uitspreken, ook al klopt dat vermoeden niet, is dus iig zeker niet in alle gevallen strafbaar. Of dat in het in de bijvraag besproken geval strafbaar is, daar zal je een rechtszaak voor moeten voeren. Maar voor de hoofdvraag geldt iig een "Neen". Wat je denkt, daar ben je volledig vrij in.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100