Is het nou Drente of Drenthe?

Toegevoegd na 1 minuut:
Je leest het beide namelijk regelmatig

Weet jij het antwoord?

/2500

Drenthe.

Je schrijft Drenthe. 2e optie

Het goede antwoord is: Drenthe!

De Werkgroep Spelling had de opdracht om spellingvarianten zoveel mogelijk te reduceren. Hierbij kwam ook de keuze tussen Drenthe en Drente aan de orde. Er is voor Drenthe gekozen, omdat dit de overheersende spelling bleek bij de overheid, m.n. de provincie. Er liggen dus geen etymologische argumenten aan ten grondslag (Van Dale spelt dan ook Drenthe naast Twente)."

Drenthe

Dat der weer sleuteld is an de spelling van het Nederlands is je vast niet ontgaon. Der is genog alderaosie over. In het veurige ‘Groene Boekje’ hadden wij veur oeze previncienaam nog de keur oet Drenthe en Drente. ’t Much allebei. Aj op bladziede 314 van de neie oetgave kiekt, ziej allén nog maor Drenthe staon. Hoe zit dat? Taaladviesdienst Wij hebt de Taaladviesdienst maor ies beld en daor de vraog veurlegd. Wij kregen het volgende antwoord: “Hartelijk dank voor uw taalvraag van 3 januari, Inderdaad staat in het nieuwste Groene Boekje alleen nog ‘Drenthe’, ook de Praktijkgids Spelling van Van Dale vermeldt alleen ‘Drenthe’. In de grote Van Dale is het woord niet opgenomen, maar in omschrijvingen wordt alleen ‘Drenthe’ gebruikt. Dit is ook de officiële naam van de provincie; mogelijk heeft het Groene Boekje hier het donorprincipe toegepast (zie http://woordenlijst.org/leidraad/lijst_van_vaktermen/donorprincipe). Helemaal consequent is men daar trouwens niet in geweest, ‘Friesland’ wordt wel vermeld, de officiële naam ‘Fryslân’ niet. U kunt uw vraag ook nog voorleggen aan de samenstellers van de woordenlijst: woordenlijst@taalunie.org, wellicht dat zij u kunnen vertellen wat de overweging is geweest om ‘Drente’ te laten vervallen. Overigens is ‘Drenthe’ wel veel gebruikelijker dan ‘Drente’. Officieel is nu inderdaad ‘Drenthe’ de enige correcte schrijfwijze; als u niet bij de overheid of in het onderwijs werkzaam bent, bent u echter niet verplicht om de officiële spelling te volgen. Als u een grote voorkeur hebt voor ‘Drente’, kunt u dit dus gewoon blijven schrijven.” Samenstellers van de woordenliest De samenstellers van de woordenliest vertelden oes het volgende: “De Werkgroep Spelling had de opdracht om spellingvarianten zoveel mogelijk te reduceren. Hierbij kwam ook de keuze tussen Drenthe en Drente aan de orde. Er is voor Drenthe gekozen, omdat dit de overheersende spelling bleek bij de overheid, m.n. de provincie. Er liggen dus geen etymologische argumenten aan ten grondslag (Van Dale spelt dan ook Drenthe naast Twente).

Bronnen:
http://www.drentsetaol.nl/achtergronden/dr...

Het is altijd Drente geweest,maar de provincie schijnt dat te gewoon te vinden en probeert nu Drenthe te introduceren.De hunnebeddeb zien er niets anders door uit en ook de fietspaden blijven mooi,maar soms wel druk.

Drebthe. Zie ons Drents volkslied: Drents Volkslied Ik heb u lief mijn heerlijk landje Mijn enig Drentheland Ik min de eenvoud in uw schoonheid 'k Heb u mijn hart verpand Mijn taak vervuld' ik blijde Waarheen ook plicht mij riep Uw geest was 't die mij leidde Daarom vergeet 'k u niet 'k Hoor nog de lieve held're klokjes Bij zinkend' avondzon Als schaapjes keerden van de heide En moeder met ons zong O, kon ik nog eens horen Dat lied in 't schemer uur En vaders schoon vertelsel Bij 't vrolijk knappend vuur 'k Zie nog uw brink met forse eiken Waar ik mijn makkers vond Waar ik mijn tenen mandje vulde Met eikels glad en rond Daar bij die oude linde kwam 'k met mijn vrienden saam Zo menig vriend ging henen De schors bewaart zijn naam De ruige boswal langs uw velden Was mijn luilekkerland Die gaf mij heerlijk zoete bramen Uit milde gulle hand Daar gaarde ik de brandstof Voor 't oud en heilig vuur Als lente's adem wekte Uw sluim'rende natuur Waar nog de koele held're veldplas Uw vredig beekje voedt Daar in dat wijde bruine heivlak Waar wulp en korhoen broedt Daar koelde ik mijn leden In 't nat van zuivere wel Daar heb ik leren zwieren Op ijzers blank en snel Die beelden uit dat zoet verleden Wat blijven zij mij bij Vaak heb ik zware strijd gestreden Dan hielpen, sterkten zij En nu ten volle dankbaar Wijd 'k u mijn beste lied Mijn heilrijk heerlijk Drenthe Vergeten kan 'k u niet

Ik woon in het mooie DRENTHE.