Mag er met de herziening van het beslag- en executierecht nog beslag op speelgoed worden gelegd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De herziening van het beslag- en executierecht is nog steeds een wetsvoorstel. Het zal nog door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen. De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft de adviezen die o.a. door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zijn aangedragen, voor het merendeel overgenomen. Het is de bedoeling van de Minister Dekker om in het geval men in de toekomst beslag legt op de roerende zaken van een schuldenaar, het beslag alleen kan worden gelegd op de zaken die niet als buitensporig of onmatig worden beschouwd. Verder zal beslag op gezelschapsdieren en hoogstpersoonlijke zaken ook niet meer zijn toegestaan. Kinderspeelgoedjes, zeker als er nog mee gespeeld wordt, zijn hoogstpersoonlijke zaken en zullen weinig tot niets opbrengen. Onder de huidige wet is de richtlijn al dat beslaglegging op roerende zaken waarvan met zekerheid kan worden uitgegaan dat het beslag meer zal kosten dan het op zal leveren, zoals bv op kinderspeelgoed, uitsluitend om de schuldenaar onder druk te zetten vexatoir is. Vexatoir is het onnodig aanwenden van schrikaanjagende rechtsmiddelen en/of executiemiddelen en voor een gerechtsdeurwaarder ongepast.

Bronnen:
https://www.agintimmermans.nl/2018/06/herz...
https://www.beslagrecht.nl/begrippen-conse...