Wat is de OPCW en welke functie hebben ze?

Gisteren in het nieuwe vanwege de uitgezette Russische spionnen, maar ik hoor niet wat de OPCW doet

Weet jij het antwoord?

/2500

De volgende activiteiten worden ondernomen: Inspecties om te controleren dat voorraden chemische wapens daadwerkelijk worden vernietigd. Inspecties ter controle van industriële locaties waar gebruik wordt gemaakt van bepaalde chemische stoffen om erop toe te zien dat geen chemische wapens geproduceerd (kunnen) worden. Evalueren van opgaven van lidstaten over productie en verkoop van bepaalde chemicaliën. Het verlenen van technische hulp aan landen die een erfenis van chemische wapens hebben uit het verleden om deze landen te helpen met het opruimen ervan. Bevorderen dat alle landen toetreden tot het verdrag dat chemische wapens verbiedt. Internationale samenwerking, waarbij vreedzame chemische toepassingen worden gestimuleerd en hierbij wordt geassisteerd.[4] Locaties waar chemische wapens worden vernietigd, worden continu gemonitord. Chemische fabrieken die stoffen maken die (ook) als grondstof voor chemische wapens kunnen dienen en chemische fabrieken die door de conventie verboden stoffen in kleine hoeveelheden maken voor vreedzame doelen, worden regelmatig geïnspecteerd. Een dergelijke inspectie wordt maximaal twee weken van tevoren aangekondigd en kan nooit gewijzigd worden.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_...