Waaruit ontstaan vooroordelen?

Is het een vorm van jaloezie, of is het gewoon angst? En is/was het noodzakelijk om te overleven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je denkgeest. Of te wel: je hoofd, je gedachten.

Een oordeel komt voort uit nadenken en afwegen. Een vooroordeel komt daarzonder tot stand. Dus mijn antwoord is: uit dom- of luiheid.

Vooroordelen ontstaan als mensen niet de moeite nemen om te kijken hoe anderen echt zijn. Een vooroordeel is trouwens niet altijf fout. De uiterlijke, opvallende kenmerken kunnen ook prima typerend zijn voor een situatie / groep mensen.

angst, ontwetendheid & het gemak te willen simplificeren.

De wereld is complex. Zo complex, dat het ondoenlijk is om overal bij stil te staan voordat je handelt. Evolutionair beschouwd, heeft het voor de mens (en andere dieren) weinig zin om bij iedere vermeende dreiging stil te staan of zij het wel bij het rechte eind hadden. Snel reageren (en dus snel oordelen) kan immers het verschil tussen leven en dood uitmaken. Je kan het bij een vermeende dreiging maar beter mis hebben (vooroordeel), dan dat je het eerst gaat analyseren en vervolgens te laat bent om de dreiging te ontwijken. Hoewel de natuurlijke dreigingen voor de mens (zeker in de westerse wereld) aanzienlijk zijn afgenomen, is een evolutionair ingebakken eigenschap niet over een dag ijs verdwenen. Daarnaast dienen onze vooroordelen nog steeds een doel. Als er een piano voor jou naar beneden valt uit een flatgebouw, zul je vermoedelijk een flink aantal stappen opzij doen, zonder eerst te analyseren waar de piano precies neer zal komen. Ik kan nog veel verder uitweiden om tot mijn eindconclusie te komen, maar ik hoop dat je hiermee de connectie wel begrijpt: Vooroordelen zijn dus een heel natuurlijke eigenschap van de mens, om (vermeende) dreiging te ontwijken. Vooroordelen komen dus voort uit angst. Angst is tot op zekere hoogte een gezonde emotie om dreiging te kunnen aanvoelen en er vervolgens op te handelen. De kunst is echter om je vooroordeel te durven herzien, als de dreiging niet reëel is gebleken.

Vooroordelen ontstaan uit angst (onbekend maakt onbemind) en zelfbehoud. Je voelt je veilig in je eigen veilige groepje/leefomgeving, en dus is alles wat daar niet in past of lijkt te passen bij voorbaat al verkeerd of zelfs slecht.

Door foutieve veronderstellingen en aannames. Deze kunnen worden veroorzaakt door de gangbare gedachten van anderen in je omgeving, die je voor waar gaat aannemen. Het hoeft dus geen jaloezie of angst te zijn. Een vooroordeel kan echt wijzen op een verkeerd oordeel.

Een vooroordeel is een mening over iemand of een groep mensen die niet op feiten is gebaseerd. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een stereotype. Vaak zijn vooroordelen (het resultaat van) veralgemeningen. We generaliseren. Voorbeelden van vooroordelen zijn: 'alle Duitsers hebben bierbuiken, 'Belgen zijn dom', 'Nederlanders zijn krenterig' of 'dikke mensen zijn gezellig'. Als mensen op basis van vooroordelen worden achtergesteld, is er sprake van discriminatie. Een goede manier om hier tegen in te gaan is kennis. Door mensen of een groep mensen beter te leren kennen wordt vaak duidelijk dat de vooroordelen op onjuiste veronderstellingen berusten en niet waar zijn. Het heeft dus niet met jaloezie te maken. Wel met napraterij. Het ontstaat vaak uit gebrek aan kennis en gebrek aan eigen onderzoek en ervaringen.

Vooroordelen komen voort uit simpel overlevingsinstinct. Ze waren én zijn dan ook absoluut noodzakelijk om te overleven, al is dat tegenwoordig meer in sociaal opzicht dan letterlijk overleven. Een vooroordeel is het beoordelen van een individu op basis van (eigen of overgeleverde) ervaring met een ander lid van dezelfde groep. Heb je gezien of gehoord dat een lid van je eigen groep (familie, vrienden, gemeenschap etc.) is verscheurd door een beer, en je ziet zelf een andere beer, dan overleef je waarschijnlijk niet heel lang als je besluit te proberen of je vriendjes kan worden met die beer. Besluit je onmiddelijk te vluchten of je te verstoppen, of als je met een grotere groep bent, de beer aan te vallen voordat hij je dorp aanvalt, dan heb je wél kans om te overleven. Het zijn dus de mensen die direct een oordeel vellen die overleven en kans houden zich nog eens voort te planten. Tegenwoordig is 'vooroordeel' een vies woord, maar we hebben ze nog steeds allemaal (ook de mensen die van zichzelf zeggen van niet!) en ze kunnen in sociale contacten erg nuttig zijn. Vooroordelen zorgen ervoor dat je besluit de bejaarde dame die je ontmoet te vousvoyeren in plaats van te tutoyeren. Of dat je de seksueel getinte grap die je met mannen onder elkaar maakt even voor je houdt als er een vrouw in het gezelschap is. Misschien vindt de bejaarde dame het prima om met 'jij' aangesproken te worden, en misschien is de vrouw in het gezelschap helemaal niet zo teergevoelig. Maar de sociale gevolgen van niet handelen volgens de vooroordelen over bejaarde dames en vrouwen kunnen veel groter zijn dan de gevolgen van het zekere voor het onzekere nemen. Wat betreft vooroordelen voortkomend uit jaloezie: vooroordelen gecombineerd met jaloezie komen natuurlijk voor ('al die buitenlanders pikken onze banen in', dat werk), maar jaloezie is niet de bron van het fenomeen 'vooroordelen'.

Ik denk dat mensen (niet alle) vooroordelen geven om hoe iemand er uitziet of zich gedraagt ect. over mij hadden ze ook vooroordelen toen ik verhuisde naar waar ik nu woon; ze vonden mij een gothic maar dat was niet zo, ik was er kapot van dat ik was verhuisd en er was veel gebeurd daarvoor. je kan mensen pas echt kennen als je weet hoe iemand zich voelt, hoe iemand leeft en als je een discussie hebt gehad met diegene; je kan het ook niet in 1x opmaken na een gesprek. niet iedereen vertrouwt iemand meteen en het kan moeilijk zijn dingen die je hebt meegemaakt te vertellen, vooroordelen vind ik eigenlijk met mijn vooroordeel :p dat je niet Slechte dingen over iemand mag denken als je diegene niet kent (alsnog als je hem/haar kent) ik vind het wel op achterdochtig heid lijken... :P wel goeie vraag ;) +1

Bronnen:
groetjes Shiva ;)

Vooroordelen onstaat uit; het niet beter weten, dat het niet hoort om vooroordelen te hebben. Vanuit angst. Uit jaloezie ben je heel bewust aan het vooroordelen úit jaloezie! Dan is het eigenlijk 'slecht' praten bewust oordelen. Om te overleven ben je ook bewust bezig dingen te uiten, te oordelen voor je eigen overleving, maar dat lijkt mij niet zinvol. Vooroordelen hoort niet!

ik denk kortzichtig en jaloezie maar hooftzakelijk kortzichtigheid.

het ontstaat door het uiterlijk van een persoon. bijv. iemand met een capuchon die zenuwachtig om zich heen kijkt. hier krijgt een winkelbediende al snel vooroordelen bij (niet zo vreemd).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100