Bestaat de functie inspecteur der belastingen in Nederland?

Vaak lees je op brieven van de belastingdienst dat er namens de inspecteur is getekend. Maar loopt er bij de belastingdienst ook echt iemand rond die inspecteur is of is dat slechts een 'ouderwetse' manier van spreken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Jazeker bestaat de functie/rang Inspecteur der Belastingen. Zie Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 2, punt 3b Deze Inspecteur wordt bij ministeriële regeling aangewezen, anders omschreven: het is de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-07-01 De landelijk directeuren, de directeuren van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a2 en c1, en de algemeen directeur Douane zijn inspecteur en ontvanger als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990 en artikel 1.3, onderdeel k, van de Belastingwet BES. http://wetten.overheid.nl/BWBR0014506/2018-01-01 Let op: een Belastinginspecteur is niet hetzelfde als de Inspecteur der Belastingen. De Inspecteur en ontvanger is de functionaris die met de met de toepassing van de wet is belast en als zodanig bij Ministeriële regeling nader is aangewezen. Belastinginspecteur is een beroep De functie kan men bereiken door het volgen van de juiste opleiding en te solliciteren op een vacature. Brief aan de Inspecteur der Belastingen (niet te verwarren met een Belastinginspecteur). http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/11/aan-de-inspecteur-der-belastingen/

Toegevoegd op 01 augustus 2018 20:03: tekst