Werd het burgerinitiatief om het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen weg te laten halen voor of na het omrijden tijdens werkzaamheden ingediend?

Toegevoegd na 1 minuut:
Ik maak mijn profielwerkstuk over Coen alleen kan ik het antwoord op deze vraag zelf niet vinden, jullie misschien wel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ervoor, maar na het omverrijden was het natuurlijk een goed moment om de discussie weer op te laten laaien.

Bronnen:
http://www.doorbraak.eu/hoornse-actie-tege...

Het burgerinitiatief werd wel ingediend vóórdat het standbeeld van zijn sokkel viel, maar de datum van indiening zoals in de bron hierboven bij het antwoord hierboven is vermeld is niet de juiste. Op 12 juli 2011, een maand voordat op dinsdag 17 augustus 2011 in Hoorn het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen van zijn voetstuk 'viel', werd door stadgenoot Eric van de Beek (vaste medewerker van het geopolitieke magazine Novini) een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad van Hoorn. https://www.eshcc.eur.nl/fileadmin/ASSETS/eshcc/chc/Masterscriptie_Jasper_Rijpma.pdf zie blz 5 Via dit “burgerinitiatief” verzocht Eric de gemeenteraad van Hoorn, namens een flink aantal Hoornse inwoners om de hemeltergende heldenverering van een van de grootste koloniale criminelen eindelijk eens te beëindigen. De gemeente werd voor de keuze gesteld: of het beeld van Coen verwijderen en vervangen door een beeld van een andere stadsgenoot, of de bestaande jubeltekst op het beeld van Coen veranderen en meer in overeenstemming brengen met de kritiek. Het burgerinitiatief werd met een tegelijkertijd ingediend initiatiefvoorstel van D66 ‘Sokkelcommunicatie J.P. Coen’ tijdens de raadsvergadering besproken. De Raad besloot de volgende vervangende tekst te plaatsen: “Zowel tijdgenoten als historici uitten kritiek op Coens bijzonder harde handelspolitiek. In 1621 nam hij met veel geweld de Banda-eilanden in, omdat de bewoners weigerden hun muskaatnoten uitsluitend aan de VOC te verkopen. Hierbij vielen duizenden slachtoffers.” De indiener van het Burgerinitiatief 12 juli 2011 was niet tevreden en hij startte een petitie. Nadat op 17 augustus 2011 het standbeeld van zijn voetstuk viel door een ongewenste tik van een kraanwagen en de stemming grimmig werd, werd besloten de gestarte petitie te staken. Pas op 13 maart 2012 heeft de Hoornse Gemeenteraad ingestemd met een tekstvoorstel dat meer recht doet aan het tekstvoorstel van het burgerinitiatief en de SP zoals ingediend op 12 juli 2011.

Bronnen:
http://www.doorbraak.eu/gemeente-hoorn-bli...
http://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?id=1237