Ik moet morgen op verhoor omdat ik verdacht wordt van mishandeling. Wat staat daar voor straf op?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is helemaal afhankelijk van de mishandeling, hoe zwaar die was, welke omstandig heden, tegenover wie enz.

Op een verhoor staat geen straf.Als je schuldig bevonden wordt,ligt het aan de zwaarte van de mishandeling. Het zou een werkstraf met eventueel een schadevergoeding voor het slachtoffer kunnen zijn.

Waarom vraag je je af wat voor een straf er op staat? In feite bekend je nu reeds schuld door deze vraag te stellen. De strafmaat is geheel afhankelijk van de ernst van het delict. Zodra de officier van justitie de klacht en de eis heeft neergelegd krijg je de kans jezelf te verdedigen. Dit kun jezelf doen of middels een advocaat. Met al deze informatie gaat de rechter in beraad en zal met een uitspraak komen. Hoe deze luid is echter niet van te voren in te schatten.

Het toenemende geweld tegen homoseksuelen is absoluut onaanvaardbaar. Er is sprake van geweld én van discriminatie. Dus ik hoop dat je 2X zo zwaar word gestraft.

De straf is in verhouding te weinig tegenover het slachtoffer omdat die hij of zij er nog een lange tijd er last van kan hebben . lichaamelijk en geestelijk . Maar voor een lichte mishandeling staat meestal een fikse geldboete en dat bedrag kan oplopen als je al een strafblad hebt . Hopelijk leer je er van en blijf met je poten van een ander af .

In het Wetboek van strafrecht staat wat de maximumstraffen voor mishandeling zijn. Als je zaak voor de rechter komt zal het OM een straf eisen die meestal lager, en hoogstens even hoog is als die maximumstraffen. Vervolgens is het aan de rechter om te beoordelen of het OM je terecht als schuldige aanwijst, en zo ja, de straf hetzij bevestigen, hetzij wijzigen. Dat kan zowel naar boven als naar beneden zijn. Wetboek van Strafrecht: Titel XX. Mishandeling Artikel 300 1.Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 4.Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. 5.Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. Artikel 301 1.Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. Artikel 302 1.Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Artikel 303 1.Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR00...

hou het maar op een taakstraf van 240 uur als het de eerste keer is