Waarom staat de winst op de balans rechts en op de winst&verlies-rekening links?

Bij de winst&verlies-rekening zetten we de winst aan de debet kant, waarom zetten we dan de winst op de balans aan de kosten kant?

Weet jij het antwoord?

/2500

Kort antwoord: de balans moet in evenwicht zijn. Langer antwoord: op de balans staat de winst niet aan de kostenkant. Ten eerste staat de winst niet op de balans en ten tweede kent de balans geen kostenkant. Er is een debetzijde en een creditzijde. Aan de debetzijde staan de bezittingen (gebouwen, voorraden, debiteuren, bank etc.) en aan de creditzijde de schulden (vreemd vermogen). Het verschil tussen die twee zijden is dan gelijk aan het eigen vermogen. Om de balans in evenwicht te brengen wordt het eigen vermogen vervolgens aan de creditzijde geplaatst.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balans_(boekhouden)