Als je in detentie zit, ben je dan nog ingeschreven in de Basisregistratie Personen?

Als men voor een aantal maanden, jaren of levenslang in een gevangenis verblijft, sta je dan nog ingeschreven in de Basisregistratie Personen met een woon- of briefadres? Om bijvoorbeeld nog officiële post te ontvangen, zoals een stempas?

Toegevoegd na 1 minuut:
Of om je identiteitsbewijs te vernieuwen tijdens de detentie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Antwoord op de hoofdvraag: ja. "Dient een gedetineerde altijd ingeschreven te staan in het Wet Basisregistratie Personen? De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) is op 6 januari 2014 in werking getreden ter vervanging van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie van personen. Iedere burger, inclusief de gedetineerde burger, is verantwoordelijk om zich in te schrijven in de BRP. Bij kortdurende detentie (minder dan twee maanden) heeft het de voorkeur dat het adres van voor detentie wordt behouden." Toegevoegd na 4 minuten: "Mogen gedetineerden stemmen? Ja. Personen waarvan hun vrijheid is ontnomen op de dag van stemming, stemmen normaal gesproken bij volmacht. Ze hoeven niet bij volmacht te stemmen als zij een zodanige bewegingsvrijheid hebben dat zij in persoon aan de stemming kunnen deelnemen, bijvoorbeeld omdat zij op de dag van stemming periodiek verlof hebben of omdat er een stemlokaal is ingericht in de penitentiaire inrichting of het forensisch psychiatrisch centrum waar zij verblijven. Voorwaarden stemlokaal in gevangenis of tbs-kliniek Het is mogelijk om een stemlokaal in een penitentiaire inrichting of tbs-kliniek in te richten als voldaan is aan de randvoorwaarden die de Kieswet stelt op het gebied van openbaarheid en toegankelijkheid. Het staat gemeenten vrij om in overleg met de desbetreffende directies in gevangenissen en tbs-klinieken een stemlokaal aan te wijzen of een mobiel stembureau in te stellen. Randvoorwaarde daarbij is dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor alle kiezers. Ook moet de directie van de instelling van mening zijn dat de aanwijzing van een stemlokaal de inbreuk in de dagelijkse gang van zaken in de instelling rechtvaardigt. Of gedetineerden in persoon kunnen stemmen in een stemlokaal of mobiel stembureau in hun penitentiaire inrichting of forensisch psychiatrisch centrum, is dus sterk afhankelijk van de concrete mogelijkheden die de desbetreffende instelling biedt."

Bronnen:
https://www.dji.nl/Onderwerpen/Volwassenen...
https://www.kiesraad.nl/faq/mogen-gedetine...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100