welk land is de meest ontkerkelijkte land in europa?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het blijkt dat in voormalige communistische landen sinds 1990 de populariteit van secularisme ( = de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij) te dalen en religiositeit en kerkbezoek toe te nemen. In samenlevingen met een hoge mate van financiële en sociale zekerheid komen religiositeit en kerkgang minder vaak voor. Het is dus niet zo dat mensen minder religieus worden door allerlei technologische ontwikkelingen. Europa is wel een uitzondering, want de andere werelddelen worden juist religieuzer. De daling van het aantal kerkgangers gaat het snelst in Frankrijk. Daar ging het in dertig jaar tijd van 23% naar 5% van de bevolking. Ook het aantal mensen dat zichzelf als religieus beschouwt is het laagst in Frankrijk. De secularisatie is in Frankrijk het verst voortgeschreden. [Eigenlijk zit Duitsland ongeveer op hetzelfde niveau, maar door de samenvoeging van Oost en West is het totaal hoger geworden. Want Oost-Duitsland was uitgesproken godsdienstig].

Bronnen:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/...
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=2060...

Tsjechie is één van de minst religieuze landen.

Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Irreligion_i...

Tsjechië en Zweden zijn enorm ontkerkelijkt in de zin van het woord dat er weinig kerkgangers zijn, weinigen zijn die religie als belangrijk zien, of willen dat de kerk een invloed zou moeten hebben in staat. In Tsjechië is de ontkerkelijking vooral te danken aan het communisme maar ook na 1991 is er een sterke dalende lijn te ontdekken in kerklidmaatschap. Zweden is daarin wel enorm paradoxaal aangezien iedereen tot bepaalde tijd vanzelf lid werd van nota bene een staatskerk. De staatskerk en het aantal leden ervan moet hier vooral niet worden opgevat als een maatstaf voor kerkelijkheid (religiositeit). https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Czech_Republic Estland is ook enorm irreligieus, maar was dat voor het communisme ook. Uiteindelijk is het lastig een duidelijke kandidaat aan te wijzen, gezien het begrip "ontkerkelijkt" voor meerdere uitleg vatbaar is. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_irreligion#Countries (klik de respectievelijke jaren aan en wederom staan Tsjechië en Zweden hoog) Aan de andere kant zou je Zweden als een van de meest onseculiere Westerse landen kunnen zien. Maar dan kijk je dus vooral sec naar de vorm en ledenaantal, niet wat er achter schuilgaat. https://en.wikipedia.org/wiki/Irreligion_in_Sweden 1. Tsjechië 2. Zweden (met een flinke voetnoot, de Zweeds paradox), maar wel een eerlijkere ontkerkelijking, niet een die deels afgedwongen is door communisme. Zweedse paradox: http://www.iclrs.org/content/blurb/files/Sweden.1.pdf

Vanuit de communistische tijd is dat volgens mij Albanië.