"Moet" je melding maken als je mensen op het spoor ziet lopen, zo ja, waar?

Ik zag zojuist een groep jongeren klieren, op de spoorlijn, die achter het kantoorgebouw loopt waar ik werk.

Die lijn is best druk en de heren hebben volgens mij aardig wat gedronken. Ik heb ze (netjes) aangesproken door het raam, maar als antwoord kreeg ik een steen naar het raam gedonderd. Mis gelukkig.

Maar kan ik dat soort gedrag ergens melden? Die steen maakt me niet uit, ik maak me eerder zorgen over een aanstormende trein.

Overigens zijn de heren zojuist vertrokken maar ik vroeg het me af.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het kan een gevaarlijke situatie zijn. Ik zou wel de politie bellen en je bezordheid uitspreken. Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen.

Als er sprake is van acuut levensgevaar, ben je verplicht om te doen wat je redelijkerwijs kunt doen. Het nalaten hiervan kan strafbaar zijn: "Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie." (artikel 450 wetboek van strafrecht). De vraag is alleen in hoeverre er sprake is van 'ogenblikkelijk levensgevaar' als een paar jongens lopen te klieren. Als je iemand in z'n eentje verloren langs het spoor ziet lopen, of als er een klein kind loopt, zou ik zeggen dat je verplicht bent om naar vermogen in te grijpen. Vanuit kantoor is dat waarschijnlijk allereerst 112 bellen, als je dichterbij bent het kind - als dat voor jezelf veilig kán - oppakken of een zwaarder persoon proberen te overreden om daar weg te gaan. Bij een groepje jongens dat loopt te klieren, ligt dat naar mijn idee anders. Er is dan meer sprake van potentieel levensgevaar en niet zozeer van ogenblikkelijk levensgevaar. In principe zal een tienerjongen(?) in staat zijn om een trein te zien aankomen en op tijd weg te gaan, en van een groepje kun je aannemen dat ze niet van plan zijn om zichzelf iets aan te doen. Maar bij een verkeerde inschatting van snelheid, afleiding of een gewone misstap, kan zo'n situatie natuurlijk wel degelijk omslaan in een levensgevaarlijke situatie. Ik denk dat het een beetje aan de toeschouwer is om te beoordelen of de situatie van het moment het bellen van het alarmnummer rechtvaardigt. En ik zou daarbij aantekenen dat wij soms nét iets teveel ingeprent hebben gekregen dat je vooral het alarmnummer 112 niet moet bellen tenzij iemand daadwerkelijk dood ligt te gaan. Dat nummer is óók bedoeld voor heterdaadsituaties (je ziet een inbreker bij de overburen) en voor situaties die acuut kunnen wórden. Voor deze specifieke situatie durf ik het niet te zeggen, want ik was er niet bij en ken dus niet de gevaarsetting ter plaatse, leeftijd van die jongens, etc. Maar ik zou zeggen dat dit één van de dingen is waarbij het devies "bij twijfel niet doen", NIET geldt. Bij twijfel of je het alarmnummer moet bellen, moet je meestal gewoon bellen. Beter dat, dan spijt achteraf omdat je een leven had kúnnen redden, maar dat naliet.

Ja, dat moet. En wel bij 112. Met alle respect en begrip voor de al gegeven antwoorden en reacties (waar ik best mee kon leven) kan ik nu het volgende inbrengen. Ik heb net (naar aanleiding van een andere aangelegenheid) contact gehad met ProRail afd. Publiekscontacten, te vinden onder www.prorail.nl en dan onder de kop “Omwonenden”: “Heeft u een vraag of een klacht? / 0800-7767245 / Elke werkdag tussen 8.00 en 18.30 / (en 24*7 voor urgente meldingen)”. Daar heb ik de vraag van HeerVoldemort meteen even ter sprake gebracht. De reactie was eenvoudig en (voor mij als gepensioneerde Belgische machinist) toch nog iets onverwacht: “_Altijd en meteen_ de politie bellen op 112.” Niet op 0900-8844. En zeker niet ProRail zelf bellen hiervoor (zelfs niet op dat zonodig voor urgente meldingen 24 uur per dag bereikbare nummer), want zij kunnen er totaal niet snel op reageren, en moeten het dan alsnog bij de politie aanhangig maken, wat alleen maar vertraging (en mogelijk verwarring) geeft. Dus: bij personen in het spoor: altijd meteen 112 bellen. Geen discussie over mogelijk bij ProRail! Gewiekste jongeren, dronken jongeren, kleine kinderen, sukkelende ouderen, maakt echt niets uit! Met dank voor jullie reeds ingebrachte overwegingen.