Mijn vriend wordt verdacht van handelen in soft drugs. Wat is zijn maximale straf?

Mijn vriend is aangeklaagd voor het handelen in soft drugs. Het bedraagt 11000 gram wiet. Hij heeft toen der tijd zijn auto uitgeleend en zij die zijn auto geleend hebben zijn toen aangehouden en opgepakt. Nu wordt hij verdacht omdat zij het natuurlijk in zijn schoenen proberen te schuiven. Het is 2 tegen 1.. Wat is de maximale straf wat mijn vriend kan krijgen? Heeft hij een kans dit de winnen?
Bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

Zo niet te zeggen. De strafmaat wordt vastgesteld op basis van een strafpuntensysteem dat bestaat uit drie onderdelen: @ de strafbare handeling op zich (softdrugs of harddrugs maakt verschil voor de strafmaat) @ de grootte van de desbetreffende partij waarbij weer extra punten geteld worden voor bezit, telen en in- en uitvoeren. Hierbij wordt een indeling in schijven gebruikt (tot max 200 planten, meerdere tot max. 1000, meerdere tot max. 5000 en meer dan 5000 plantem) @ een percentageaftrek of bijtelling die bepaald wordt door verlichtende of verzwarende factoren. (Bijv. medeplichtigheid of alleen handelen maakt verschil, of het feit voor de eerste keer gepleegd werd of vaker ook). Op www.jellinek.nl, menukeuze "drugs" en dan "beleid" wordt het systeem toegelicht.

Omdat drugshandel vaak voorkomt, wordt er bij het bepalen van de strafmaat gebruikgemaakt van een puntensysteem. Een rechter houdt echter ook altijd rekening met de omstandigheden. Zo kan de uiteindelijke straf lager of hoger liggen dan op basis van het puntensysteem verwacht mag worden (recidive: 2e keer +50%, meerdere malen +100%; openbare orde verstoord +75%; slechts medeplichtig of poging -33%). Elk punt staat voor een boete van € 58, 2 uur taakstraf of 1 dag gevangenisstraf. Als handel van 11.000 gram softdrugs aan hem kan worden toegerekend, en als dat de eerste keer is, dan is de puntenberekening als volgt: Voor het gedeelte van 30 tot 500 gram: 1/2 * 0,082 punten per gram = 470 * 1/2 * 0,082 = 19,27 punten; Voor het gedeelte van 500 tot 1000 gram: 1/2 * 0,109 punten per gram = 500 * 1/2 * 0,109 = 27,25 punten; Voor het gedeelte van 1000 tot 5000 gram: 1/2 * 0,031 punten per gram = 4000 * 1/2 * 0,031 = 62 punten. Voor het gedeelte van 5000 tot 11000 gram: 1/2 * 0,012 punten per gram = 6000 * 1/2 * 0,012 = 36 punten. Samen dus 144,52 punten. Dit betekent dus: 144,52 * €58 = €8382.16 betalen, 289 uur taakstraf (=36 dagen) of 144,52 dagen gevangenisstraf. Vanwege de overschrijding van 1000 gram is overigens dagvaarding aan de orde (=rechtbank). Mogelijk kan hem alleen poging tot handel verweten worden. Het is immers niet verkocht. Dan gaat er dus 33% vanaf. Ook is goed denkbaar dat hem slechts het beschikbaar stellen van zijn auto voor handel verweten kan worden (=medeplichtigheid). Ook dan is die aftrek van 33% aan de orde.

Bronnen:
http://de-strafrechtadvocaat.nl/drugshande...