Kunnen adoptiekinderen adoptie weigeren?

Heeft het kind iets te zeggen tijdens een adoptie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, mits het te adopteren kind 12 jaar of ouder is en niet uit het buitenland komt. In dat geval geldt als voorwaarde dat het betrokken kind geen bezwaar heeft tegen de adoptie. Bij adoptie van een buitenlands kind gelden behalve de Nederlandse regels ook de regels van het betrokken land. Ook daar kan het kind dus iets te zeggen hebben maar het is onmogelijk daar een overzicht van te geven.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ad...