Wat is een ketter precies?

was op tv........

Weet jij het antwoord?

/2500

Een ketter is een ongelovige die daar ook voor uit durft te komen in een religieuze gemeente

Ketter in zijn specifieke betekenis is een aanduiding voor een aanhanger van een ketterij, een leerstelling, die bewust en opzettelijk in tegenspraak is met datgene wat een bepaalde geloofsgemeenschap beschouwt als de fundamentele geloofsleer. Het woord ketter kan ook in algemene zin gebruikt worden. Het heeft dan een pejoratieve betekenis, om iemands afwijkende opvattingen op een negatieve wijze weer te geven, in oude tijden betekende het zuiveraar, iemand die een ander mening heeft.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketter

Deze site geeft een uitleg.

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/begrip/ketter

De katholieke kerk heeft , vooral in de middeleeuwen vrij snel iedereen als ketter beschouwt , die maar een afwijkende mening had dan het vaticaan. Zelfs een wetenschapper als Galileo werd eeuwen als ketter beschouwt omdat hij beweerde dat de aarde rond de zon draait. Nu wordt ketter meer in de figuratieve zin gebruikt als iemand die fanatiek het niet eens is met een bepaalde theorie. De kerk vermijdt zorgvuldig het woord ketter in tijden van terrorisme en fundamentalisme.

Een ketter houdt vast aan een onorthodox verklaarde leerstelling en beschouwt deze desondanks als in overeenstemming met de orthodoxie (het geheel van leerstellingen van een kerk). Daarom is een ketter niet hetzelfde als een afvallige (apostaat). Een afvallige verwerpt immers de gehele orthodoxie an sich. Na verloop van tijd kan een ketterse beweging een nieuwe Kerk vormen. Zo zijn de protestante kerken bijvoorbeeld begonnen als een ketterse groep binnen de Katholieke Kerk. Als snel hadden die nieuwe protestantse kerken hun eigen ketters.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketter

Het woord ketter is een verbastering van Katharen, een christelijke religieuze groepering die actief was tijdens de late Middeleeuwen in Occitanië, het zuiden van Frankrijk en - minder bekend - ook in West-Duitsland. De Katharen beschouwden zich als de ware christelijke Kerk, waarin Jezus de centrale plaats innam. Op basis van hun dualistische opvattingen wezen ze het Oude Testament af. De God die daar ten tonele wordt gevoerd, is schepper van de (slechte) stoffelijke wereld, de Demiurg, zo leerden zij. Later is men alle afvallige 'sektes' ketters gaan noemen.