wat zijn maatschappelijke normen of gedragsregels/ hoe beschrijf je deze kort?

ik maak een begrippenlijst en vind het lastig om maatschappelijke normen of gedragsregels te beschrijven.

Weet jij het antwoord?

/2500

Maatschappelijke normen of gedragsregels zijn de geschreven of ongeschreven afspraken tussen de leden van een samenleving over de manier waarop men met elkaar hoort om te gaan.

Als je iets moeilijk vindt op te be+schrijven, dan kun je van het omgekeerde vertrekken: Wat het NIET is. Alles waarmee je de reactie van medemensen of publiek uitlokt, zijn eigenlijk zaken die wijzen op maatschappelijke normen die overschreden wroden of gedragsregels die niet horen. Deze definitie gebruiken wij soms in communicatieopleidingen die internationaal zijn. Ik geef een paar voorbeelden: Als je hier tussen mannen op straat op 10 cm bij iemands gezicht komt babbelen, zul je een rare reactie krijgen. Als je in de Arabische landen doet, dan is dit normaal. Als je in de Arabische landen als man en vrouw hand in hand loopt, of erger elkaar een zachte zoen geeft voor het eten, dan zul je aangekeken worden. Als je dit hier doet of zelfs thuis (ook daar), dan is er niets aan de hand. Dus je 'begrippenlijst' is dus dikwijls fout naargelang de omstandigheden. Dan kun je verder gaan onderzoeken naar het waarom (gedragspsychologie) en kun je alle boeken van Desmond Morris verslinden (te beginnen met De Naakte Aap). Vanuit hier kun je bijv. naar een gemakkelijker uit te leggen definitie gaan: Maatschappelijke normen zijn het geheel van toelaatbaarheden op een bepaald tijdsmoment op een bepaalde locatie bij een bepaalde groep van mensen en die door de meerderheid als 'normaal' worden beschouwd. Vandaar dat 'norm' > 'normaal'. Het gaat ook ruimer dan gedrag, maar gedragingen zijn de belangrijkste vorm van uitwendigheden of uitingen die we vertonen als we in groep verschijnen. Kledij hoort hier ook bij (bijv. gympies waren verboden en kernenergie werd geroemd als de milieuvriendelijke oplossing voor onze energier toen ik op school zat, nu is asbest en kernenergie uit den boze). Zelfs wie nu, als vroeger, durft 'denken' dat we naar een nieuw ijstijdperk gaan, zal al snel als gedragsgestoord worden beschouwd tegen ons 'huidig en lokaal' antroposofisch opwarmingsdenken in.