Hoe kan ik er achter komen wat er in het testament van mijn vader stond?

Mijn vader is overleden waarna mijn moeder snel weer hertrouwde, nu wil ik graag inzicht krijgen in het testament, destijds was ik 16, mijn moeder zegt dat wij niet in mijn vader's testament staan en nergens recht op hebben. Ik weet dat dit niet kan ivm kindsdeel. Maar ze wil ook het testament niet laten zien. Is er een instantie waar ik dit testament kan opvragen en waar ik eventueel te weten kan komen wie de notaris was bij het opstellen van de erfenis? Is het mogelijk dit in te zien zonder een rechtszaak?

Weet jij het antwoord?

/2500

Testament inzien Familieleden en belangstellenden kunnen na uw overlijden bij elke notaris in hun buurt informeren of er een testament aanwezig is. Dit kunnen zij alleen doen na uw dood. De notaris vraagt dan bij het Centraal Testamentenregister na of er een testament is en zo ja bij welke notaris dat dan ligt. Naaste bloedverwanten hebben na het overlijden van u recht op een kopie van het testament of uittreksel van het testament, namelijk van het gedeelte waaruit blijkt of ze wel of niet erfgenaam zijn.

Bronnen:
http://www.uitvaartinformatie.nl/info/nota...

Zodra iemand overlijdt, valt - zoals dat heet zijn nalatenschap open. Eénvan de eerste vragen, die dan aan de orde komen is: heeft de overledene eentestament gemaakt? Gezinsleden van de overledenezullen meestal op de hoogte zijn van het al dan niet bestaan van een testament.Lang niet altijd echter zullen zij met zekerheid weten, of het hun bekende testamentnog van kracht is. Zoals wij reeds gezien hebben, kan iedereen daarover inlichtingenverkrijgen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Bij deze instellingkan men tevens te weten komen welke notaris het laatste testament onder zijnberusting heeft. Aangezien voor het verkrijgen van inlichtingen uit het CentraalTestamentenregister bepaalde handelingen moeten worden verricht, kunt u zichbeter wenden tot de notaris die het u bekende testament heeft gemaakt, of -als u niet weet of er een testament gemaakt is - tot uw eigen notaris. Mochtu nog nooit bij de notaris zijn geweest, dan is dat geen enkel bezwaar. U kuntvoor het verkrijgen van de gewenste inlichtingen naar iedere notaris gaan. Overigensheeft niet iedereen zomaar recht op inzage in het testament van een overledene.Dat hebben alleen de direct-belanghebbenden.

Bronnen:
http://www.notaristarieven.nl/informatie.p...

Ergo: stap bij een willekeurige notaris binnen (om even te laten vragen hoe/wie/wat/waar) en die helpt je het eerste half uur nog gratis ook!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100