Wordt in een rouwadvertentie de titulatuur van de overledene bij de naam zelf vermeld? Of is dat tegen de etiquette?

De naam van de overledene staat altijd extra groot vermeld. Mij staat bij dat het tegen de etiquette is om titulatuur daarbij te vermelden (even groot dus) en dacht dat het beter is om iemands titel te verwerken onder de naam, bijv. in de functie die hij had. Het gaat in dit geval om een meester in de rechten.
Antwoorden graag alleen wanneer met het zeker weet en het liefst met bronvermelding.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb "Hoe hoort het eigenlijk" van Amy Groskamp ten Have er even op nageslagen. Hoewel er verschillende pagina's zijn gewijd aan het thema "overlijden", staat er slechts één zin over het gebruik van titulatuur in overlijdensadvertenties: "Het wordt steeds meer gebruikelijk om academische titels achterwege te laten, zeker bij de ondertekenaars". Dat ligt trouwens helemaal in één lijn met de volgende zinsnede in het boek: "De toevoeging de heer, mevrouw of mejuffrouw in een overlijdensannonce kan worden weggelaten, uitgaande van het standpunt dat in de dood allen gelijk zijn". Ook pleit ze er diverse keren voor om advertenties zo sober mogelijk te houden. Overigens lijkt dat wel een beetje in tegenspraak met de volgende alinea, waarin ze opsomt in welke volgorde belangrijke onderscheidingen zoals ridderorden moeten worden vermeld. Je vraagt niet naar mijn persoonlijke mening, maar ongevraagd krijg je hem toch: ik erger me rot aan door familieleden geplaatste overlijdensadvertenties waarin titels zijn vermeld. Opschepperij! Dat ligt anders als een bedrijf een rouwadvertentie plaatst na het overlijden van een personeelslid. Dan is primair sprake van een zakelijke relatie.

Hier zijn geen regels voor. Hooguit kun je proberen te ontdekken wat gebruikelijk is. Als de familie van de overledene een rouwkaart of -advertentie opstelt, dan voegt het eigenlijk niet zoveel toe, om de titulatuur te vermelden. Als het alleen om een rouwadvertentie gaat, en de overledene heeft een veel voorkomende naam (b.v. Jan de Vries) kan wel, terwille van het onderscheid, de titulatuur vermeld worden. Maar ook zie je vaak, dat in de zin, direct volgend op de naam van de overledene iets wordt verteld, wie hij was. De titulatuur wordt bijna altijd wel vermeld, als het een rouwadvertentie betreft, die wordt geplaatst door anderen dan de directe familie. B.v. collega's, de leiding van een bedrijf of universiteit waar de overledene werkzaam was. Misschien heb je iets aan de voorbeelden in onderstaande link, n.a.v. het overlijden van Prof. dr. Jan Bilderbeek. Je ziet daar 13 voorbeelden, waarvan 2 van familie (1 is een kopie), en juist daar wordt de titulatuur niet vermeld. Dat in de dankbetuiging (van de familie) weer wel Prof. Dr. wordt gebruikt, zal te maken hebben met het feit dat deze dankbetuiging ook is gericht aan al die andere plaatsers van rouwadvertenties. http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdennl/site/advertentie/detail?advid=4072503&pid=4072605

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100