Wat gebeurt er als je als kroonprins/es wordt geboren en je kan deze en de staatshoofdtaak qua niveau niet aan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dan zal degene die in de volgorde van troonsopvolging na die persoon komt en daartoe wél in staat is die taak overnemen.

Waarschijnlijk wordt je in je loop van je leven Getraind en opgevoed zoals in deze zaak een kroonprins of prinses. je leert de taken en wat doen en zeggen in bepaalde situaties.

Dat kun je je dan afvragen voor iedere ziekte, handicap, of wat voor omstandigheid dan ook. Wanneer zou een mogelijke troonopvolger geen Koning mogen worden? Daarvoor kan een aantal redenen zijn. Bijvoorbeeld als de troonopvolger het werk van een Koning niet kan doen omdat hij een geestelijke handicap heeft. Of als de troonopvolger het werk van een Koning niet kan doen omdat hij een ernstige lichamelijke handicap heeft. Of als de troonopvolger dingen doet die slecht zijn voor het land. Daarvoor is Artikel 29 van de Nederlandse Grondwet: Uitsluiting troonopvolging 1. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten. 2. Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Bronnen: denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr...