Bestaat er een met een theorie onderbouwde psychologische test die creativiteit meet?

Ik ga een experiment uitvoeren op school, waarbij de variabele creativiteit zal zijn. Ik vind hier echter geen geschikte test voor.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Creativiteit is een niet zo duidelijk begrip. Het is erg moeilijk om creatief gedrag vast te stellen, je kan er moeilijk goede criteria voor verzinnen voor wanneer iemand nu precies bij een bepaald gedrag creatief is en dat gedrag heb je nu precies nodig om vast te kunnen stellen of iemand wel of niet creatief is. Scores op intelligentietests hangen vaak sterk samen met scores op creativiteit. Er is dus zeker een link hiertussen te leggen, maar ze zijn moeilijk te onderscheiden. Van een test die creativiteit meet, zou je dus net zo goed kunnen stellen dat die intelligentie meet en van een test die intelligentie meet zou je kunnen stellen dat die creativiteit meet. Qua gedrag is het ook moeilijk vast te stellen aangezien een mens maar af en toe creatief gedrag laat zien en hoe zie je dat dan? Een onderzoekssituatie creëren die creatief gedrag oproept, is erg moeilijk. Hier een referentie naar een test die stelt dat ze creativiteit meten (maar er zijn er vast nog meer) Er bestaat echter geen definitieve test die alle creativiteit wetenschappelijk onderbouwd. http://www.pits-online.nl/nl/cat.html

Bronnen:
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?s...

Creativiteit, valt niet wetenschappelijk uit te drukke. Aangezien wetenschap is gebaseerd op feiten en creativiteit op fictie!