crisses is er eigenlijk wel een crisses of word die cricces veroorzaakt door de politiek met een achtergrond of reden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja er is een crisis gaande. Eerst waren de banken insolvent en bijna failliet. In reactie hierop zijn de bedrijven gestopt met geld uitgeven waardoor de rest van de economie onderuit aan het gaan is.

Ook als een crisis wordt veroorzaakt door de politiek, dan is er nog steeds sprake van een crisis. Of je nu nat wordt van de regen ofdat iemand je met opzet natspuit met een tuinslang, in beide gevallen wordt je nat.

Er zijn economen die zeggen dat deze crisis onvermijdelijk was omdat hij deel uitmaakt van de Kondratieff cyclus. De Kondratieff theorie zegt dat eens in de ongeveer 60 jaar een economische crisis uitbreekt die ongeevenaard is wegens : Veel goedkoop geld , hoge prijzen ( aandelen, vastgoed) en /of te hoge produktie. Als de economie dan vastloopt door dat er een bankencrisis ontstaat ( door te veel uitlenen , weinig sparen = kredietcrisis) , dan zijn er twee mogelijkheden. --Alle banken uit de brand helpen ( bail out ) met als gevaar dat de waarde van het geld onstabiel wordt ( door inflatie = het geld wordt minder waard of deflatie = het geld wordt meer waard waardoor iedereen gaat sparen). Dit is de fase waar we ons nu in bevinden ( een politiek economisch experiment waar niemand van weet hoe het af gaat lopen ) ... Eigenlijk wordt de economie nu gestimuleerd door geld bij te drukken ... --De tweede mogelijkheid is om de vrije markt zijn gang te laten gaan ( banken niet te helpen , bedrijven niet te helpen ) en een depressie te laten ontstaan. Dan wordt 25 % van de bevolking werkloos en ontstaat er diepe armoede . Dit is gebeurd in de jaren 30. Dus ja , de politiek heeft de crisis deels veroorzaakt maar hoe erg dat is zullen we pas over een aantal jaren weten... evenals dat we zullen weten of we er beter of slechter voor zullen staan als in de jaren '30 .

Bronnen:
alles wat ik over de kredietcrisis heb...

Het is een curve die nooit anders is geweest, over zeven jaar hebben we weer een dieptepunt. Echter de staat is er prachtig in geslaagd mensen en bedrijven bang te maken. Het gaat alweer iets beter, heb jij er dan wat van gemerkt?