Waarom werd Jezus Christus eigenlijk aan het kruis gehangen?

Waarom, wat heeft hij gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kort gezegd bracht hij mensen in opstand. In dat jaar ( rond het jaar 0 ) geloofden mensen al in God. Komt er zo'n man die loopt te verkondigen dat hij de zoon van God is! Dat vonden ze onacceptabel maar hij bleef er maar mee doorgaan. Daarom kreeg hij de zwaarste straf, en dat is 40 zweepslagen en aan het kruis gehangen worden, waarbij de spijkers niet netjes door handen en voeten werden geslagen, maar door de polsen en de enkels, dwars door de zenuwen heen. Geen pretje.

Hij beweerde dat hij de zoon van God was. Maar dit is wel kort gezegd, en niet de enige reden.

De romeinen waren bang en moesten laten zien wie de baas was

Omdat kruisiging een gangbare manier van executie door doodmartelen was. De te kruisigen persoon werd ook van tevoren al flink mishandeld, zoals we ook in het verhaal van Jezus terugzien. In hoeverre dit op historische feiten is gebaseerd is voor zover ik kan nagaan meer een kwestie van geloof. Zelf geloof ik wel dat het in grote lijnen zo zal zijn gegaan als het in de bijbel staat, maar wat ik geloof doet niet zo heel veel ter zake. De aanklacht zal waarschijnlijk in de richting hoogverraad, godslastering of aanzetten tot revolutie hebben gelegen. De verschillende teksten die ik hierover gelezen hebben zijn hier niet eenduidig over. Zo wordt beweerd dat we moeten aannemen dat het Joodse gezag in Jeruzalem (dat slechts taken waarnam voor de Romeinse overheersers) zelf geen doodstraffen mocht (laten) uitvoeren en dat men dus Jezus eigenlijk wegens godslastering had willen laten executeren, maar omdat ze daar zelf de autoriteit niet toe hadden zou er tegenover de Romeinen beweerd kunnen zijn dat Jezus een revolutionair was. (Wat tegenwoordig al gauw als terrorist wordt aangeduid). De precieze feiten blijven gebaseerd op wat je bereid bent aan te nemen en wat niet, op mij komt het dan ook voornamelijk over als door godsdienstwetten aangezwengelde politieke motieven.

Hij wilde het zelf omdat hij de straf van de verkeerde mensen wilde dragen. volgens de Joden veroorzaakte Hij oproer, en Hij zei dat Hij hun tempel in 3 dagen kon afbreken en weer opbouwen. En Hij zei dat Hij de Zoon van God was (dat was Hij ook, en ze verwachtten Hem, alleen ze verwachtten hem als koning)

Jezus zei allerlei dingen die niet strookten met het gangbare en zoiets is altijd bedreigend voor autoriteiten (ook als het kerkelijke zijn). Het vervelende was dat Jezus ook nog eens buitengewoon scherpzinnig was, men had geprobeerd hem in de val te laten lopen met een vraag over belasting en als Jezus had gezegd dat ze belasting moesten betalen dan was dat uitgelegd als trouw aan Rome en had hij gezegd geen belasting te betalen dan had hij opstand gepredikt (zodat ze hem konden uitleveren); Jezus antwoordde "geef de keizer wat des keizers is" en iedere Jood had natuurlijk Romeins geld op zak (ook de autoriteiten). Ook vandaag de dag is slim zijn een van de bedreigendste dingen voor een zwak regiem en in tal van landen kun je daarvoor worden gevangen gezet of geëxecuteerd.

Jezus was bereid te sterven omdat hij de mensen wilde laten inzien hoe erg het was om God niet te gehoorzamen (dus offerde hij zich op), want alleen door zijn dood heeft God de zonden van de mensen kunnen vergeven. Daarnaast had God de wereld zo lief dat hij hun zijn enige zoon schonk. Gevolg van de kruisiging was dat Jezus veel meer discipelen kreeg.

Tja, daar vraag je me wat, en het antwoord kan je natuurlijk van alle kanten bekijken. Maar vraag je dit eens af, waarom liet Jezus het zover komen?. Het was toch eenvoudiger geweest om het helemaal te voorkomen, door helemaal niet naar Jeruzalem te gaan ?. Het Sanhedrin was bang voor oproer De romeinen wilden controle de Joden wilden revolutie. veel discipelen wilden grote geestelijk leiders worden Iedereen had er een belang bij Jezus uit de weg te ruimen. of juist in het leven te behouden. Jezus predikte het koninkrijk Gods dat waren zijn eerste woorden ook. En iedereen interpreteerde dat op zijn eigen manier in zijn eigen voordeel, naar zijn eigen fantasie van een betere wereld. maar niemand wilde dat koninkrijk van God zoals Jezus dat aan de man bracht. zelf zijn discipelen hadden in het begin de hoop dat hij het joodse volk zou bevrijden van de romeinen en niet meer dan dat. Je vraag, wat had Jezus gedaan dat hij werd veroordeeld, eigenlijk helemaal niets. ja de uiteindelijk beschuldiging die bleef steken was dat Hij beweerde de Zoon van God te zijn. en tja dat geloof je of niet en dan is hij dus onschuldig omdat hij naar waarheid proclameerde dat hij de Zoon van God was , of ter dode schuldig. omdat hij het niet was. uiteindelijk schreven de romeinen op het opschrift boven zijn kruis waar dus eigenlijk officieel de reden van de doodstraf van iedere gekruisigde hing "dit is Jezus de koning der Joden". Tja duidelijker kan het eigenlijk niet. eigenlijk is het een overdonderende betekenis in de zichtbare wereld ze hebben hem erkent als koning der joden en hem daarom gedood. bij wet, op geschrift en dus bewijsbaar, aantoonbaar, en onomstotelijk. Dat was waar Jezus op uit was,.... en dat heeft hem alles gekost. en het was tevergeefs geweest als hij niet 3 dagen later zou zijn opgestaan als bewijs dat Hij het was. word het nu te wonderlijk voor je ? troost je Zelf zijn meest vertrouwden geloofden het eerst niet. niets is te menselijk.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100