Wat is macht? Wat moet je doen om macht te krijgen/hebben? Is macht altijd corrumperend?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Macht is heel normaal. Iedereen heeft macht over anderen maar niet over iedereen. Het betekent namelijk dat je iemand kan beïnvloeden. In een groep beïnvloedt iedereen wel eens een ander. En soms heb je iemand die macht heeft over een hele groep. Dat is dan een leider. Veel mensen hebben macht in bepaalde situaties. Denk aan de leraar: op school wel - op straat niet. Of een ambtenaar die regels moet handhaven - thuis weer niet. In een democratie zoals in Nederland, zijn de machten verdeeld: van het parlement, de regering en de politie is de macht gescheiden. Daardoor kunnen ze elkaar controleren en dat geeft evenwicht. Een dictator heef alle macht naar zichzelf toe getrokken: daardoor kan een dictator heel veel regelen maar ook zijn gang gaan zonder dat iemand daar invloed op heeft. Dat gaat heel vaak mis omdat de dictator geen rekening houdt met anderen en vaak zijn macht misbruikt om mensen op te sluiten en te vermoorden. Machtmisbruik maakt dat macht een nare klank heeft. Je kunt niet zeggen dat alleen macht corrumpeert (corrupt maakt). Dat is net zo iets stoms als dat voetbal oorlog is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar soms gaat het toch wel mis. In sommige situaties (en sommige landen) kunnen mensen niet met hun macht omgaan en gebruiken ze die macht voor eigen gewin – dat is machtsmisbruik. Soms hebben kinderen macht over hun ouders - die daar machteloos onder zijn. Dat is minder oke. De meeste mensen gebruiken hun macht op een sociale manier: om aandacht te krijgen, om te helpen of om samen met anderen een doel te bereiken. Dat is wel Oké.

Macht is altijd corrumperend. Makkelijk te krijgen met kleiner broertje of zusje

Macht is zo'n positie bekleden,dat je zonder dreigen, maar alleen door er te zijn en dat vooral goed te etaleren van alles gedaan kunt krijgen.Macht is niet altijd corrumperend, slechts in 99,99999 % van de gevallen.Wat je moet doen is meedogenloos zijn.

macht is heerschappij, is geld, is invloed op bepaalde niveaus, is de baas-willen-zijn. om macht te krijgen moet je lobbyen, steun ver-krijgen dingen beloven en zo mogelijk waarmaken macht is controlerend en ja ook nog wel eens corrumperend.

Macht is in mijn beleving als je invloed kunt uitoefenen op andere mensen. Ik wilde eerst volmondig roepen dat het altijd corrumperend is, maar na even nadenken denk ik er toch anders over. Je kunt je "macht" ook gebruiken om mensen te helpen of goede dingen te doen. In zekere zin hebben ouders macht over hun kinderen, vaak "krijgen" ze die macht ook door het vertrouwen dat de kinderen in hun ouders hebben (vooral als ze nog jong zijn). Als je die macht inzet om je kinderen tot goede volwassenen op te laten groeien is het ZEER positief Macht wordt dus pas slecht als het wordt gebruikt om te manipuleren of alleen voor eigenbelang. Macht kun je krijgen (door het vertrouwen) óf afdwingen als je op de één of andere manier rechten kunt doen gelden, (bijv een baas, of de politie)

Macht is:„de bevoegdheid of het recht om toezicht uit te oefenen op de daden van anderen, ze te beoordelen of ze te verbieden”. Iedereen heeft of verwerft een mate van macht ,door studies,het beroep die hij uitoefent. „Macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maakt absoluut corrupt.” Dat schreef de Britse Lord Acton in 1887. Zijn woorden zijn vaak herhaald, misschien omdat zoveel mensen ze als onmiskenbaar waar bezien. Onvolmaakte mensen misbruiken vaak hun macht, zoals de geschiedenis steeds weer heeft bevestigd.

kennis is macht

macht is een positie die anderen je kunnen geven of de positie die je zelf op kan opeisen of toebedelen omdat jij je belangrijker voelt dan anderen en je een bepaalde invloed op andere kan uitoefenen. macht geeft en biedt mogelijkheden. dit kan een gevoel zijn, (ik voel me oppermachtig) of een idee (grootheidswaanzin) of een bepaalde druk die je uitoefent (als jij niet doet wat ik zeg.. dan....) zonder anderen krijg je geen macht of kan je je macht niet uitoefenen of behouden (Egypte, Mubarak) macht is niet altijd corrumperend, het ligt eraan welke invloed je met macht ergens op uitoefent.

Macht is de kracht om mensen te laten doen wat je wilt en daarbij heb je machts middelen nodig zoals mensen onderdruk zetten of juist heel veel charisma hebben...

Macht heeft verschillende betekenissen. Ik neem aan dat je een van deze twee bedoeld. * Macht (menswetenschappen), in de verklaring van menselijke interactie speelt de menselijke hang naar macht -effect uitoefenen op anderen- een belangrijke rol. * Macht (politiek), in de politiek kan macht worden gedefinieerd als de mate waarin invloed wordt uitgeoefend door een persoon of organisatie op een andere persoon of organisatie. In de politiek zijn er verschillende gradaties van macht: * Je hebt een dictatuur waarbij alle macht in de handen is van één of een kleine groep mensen maar bij tirannie zal die persoon of die groep proberen alle macht in handen te hebben en zorgt ervoor, met middelen als geheime politie, terreur en andere geweld instrumenten, dat de macht in hun handen blijft. Je moet dus op macht uit zij en in dit geval kun je het b.v. bereiken door baas van het leger te worden en te zorgen dat het leger op je hand hebt. Dit kan o.a. met geld bereikt worden. * In een democratie wordt macht of invloed vergroot met overleg, lobbyen overreding en via de stembus. Een specifieke uiting van macht is gezag. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen. Het hangt van het land of of het hebben van veel geld van invloed is. In Amerika wel in Nederland nauwelijks. Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. Volgens ‘insiders’ is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan. Er zijn vijf machtsbronnen: Beloningsmacht: iemand beïnvloeden door middel van een beloning Afgedwongen macht: iemand beïnvloeden door te dreigen met straf Legitieme macht: gezag Expertisemacht: iemand beïnvloeden door kennis/deskundigeheid Referentiemacht: iemand beïnvloeden op basis van prestige of bewondering. Machtsmiddelen: Fysieke middelen: bijvoorbeeld opsluiting Economische middelen: bijvoorbeeld boete Informatiemiddelen: bijvoorbeeld het onthouden van informatie Expertise: bijvoorbeeld iemand wel of niet ondersteunen door het delen van kennis of deskundigheid Relationele middelen: bijvoorbeeld iemand negeren

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(politiek)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100