Hoe weet een notaris dat er iemand overleden is en dus zijn tenstament geopend moet worden? zie uitleg

Stel ik laat een testament opmaken en vertel dit tegen niemand. Ik kom te overlijden, hoe weet de notaris dan dat mijn testament geopend moet worden? Hoe kan ik dan voorkomen dat anderen dan mijn begunstigden bv. mijn huis al leeg hebben gehaald?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voorbeeld De oude de heer Van Dalen was altijd een beetje zonderlinge man. Hij woonde alleen aan het eind van een doodlopend straatje en had eigenlijk met niemand contact. Zijn vrouw was al jaren geleden overleden en hij runde zelf zijn huishouden. Op een dag stond de ziekenauto voor de deur; de heer Van Dalen moest naar het ziekenhuis. Niet lang daarna overleed hij. Hij had nog een aantal neven. Die regelen zijn begrafenis en willen ook het huis leeg ruimen en de huur opzeggen. Maar kunnen zij dat wel? Misschien heeft meneer van Dalen een testament gemaakt waarin hij iemand anders tot erfgenaam heeft benoemd. Hoe kunnen ze daar achter komen? Antwoord Bij het CTR (Centraal Testamentenregister) kan - onder toezending van het uittreksel uit het overlijdensregister - worden opgevraagd of de heer Van Dalen een testament gemaakt heeft. Dat blijkt zo te zijn. Jaren geleden heeft hij een testament gemaakt. De notaris die dat testament heeft opgemaakt deelt mee dat daarbij de wettelijke erfgenamen zijn onterfd. De hele nalatenschap is aan een goed doel vermaakt. De neven hebben dus geen aan spraak op de nalatenschap en de notaris neemt contact op met de testamentaire erfgenaam voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

Bronnen:
www.centraaltestamentenregister.nl

Heeft de overledene ooit in zijn leven een testament laten maken dan zal men na het overlijden naar de notaris moeten. Ook als het niet zeker is of de overledene een testament heeft dan zal men een notaris in kunnen schakelen of dit via de notaristelefoon opvragen (0900-3469393). Voor het openen van het testament heeft de notaris een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand nodig. Deze krijgt de familie na de uitvaart overhandigd van de uitvaartondernemer.

Bronnen:
http://www.uitvaartinfotheek.nl/nadeuitvaa...

Inderdaad, het testament opmaken wordt gedaan bij de notaris, het testament opvragen wordt gedaan bij het CTR (centraal testamenten register).

Bronnen:
https://testamentopstellen.eu/
https://testamentopstellen.eu/erfenis/