door welke landen werd nederland ooit veroverd

uit welke landen allemaal is nederland veroverd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Romeinse Rijk is de eerste vreemde mogendheid die Nederland--hoewel dat toen nog niet officieel als natie/staat bestond,al 2.000 jaar geleden had bezet.,tot aan de Rijn.(het zuidelijke deel van wat nu Nederland heet,was toen bezet. Het heette toen Germania Inferior,ofwel: Lagergelegen Germanië). Daarna was Nederland als het Nederduitse gebied deel van het Karolingische Rijk en later,als opvolger daarvan,het Heilige Roomse Rijk (= middeleeuwse Duitse Keizerrijk). Toen kwam Nederland onder gezag van het Spaanse koninkrijk (Karel V werd Keizer van Duitsland en de Nederlanden werden een heerlijkheid van Karel V,daarna werd de beruchte Koning Filips II heer der Nederlanden). Het resulteerde uiteindelijk in de Tachtigjarige Oorlog (van 1568-1648). De zuidelijke helft der Nederlanden was nog een tijd land---gedurende de 18de eeuw,als de Oostenrijkse Nederlanden,bezit van het Oostenrijkse Keizerrijk. In de Napoleontische tijd waren de Nederlanden door de Fransen bezet en Keizer Napoleon I benoemde zijn broer Louis Napoleon tot (marionetten-) koning van het koninkrijk Holland. De laatste keer dat Nederland werd bezet,was gedurende de Tweede Wereldoorlog,door de Duitse Nazi"s,van 14 mei 1940 (capitalatie,nadat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland waren binnengevallen) tot aan 5 meu 1945 (de dag van de Duitse capitulatie. Daarna is Nederland---gelukkig--- nooit meer bezet door een vreemde mogendheid,hoewel gedurende de Koude Oorlog (1949-1991) de vrees bestond dat vanuit Oost-Europa de Warschaupactlanden (de toenmalige Oost-Europese communistische staten,verbonden met de toenmalige Sovjet-Unie) op een gegeven moment een aanval zouden kunnen gaan uitvoeren. Toegevoegd na 1 uur: correctie: capitalatie= capitulatie Toegevoegd na 20 uur: correctie # 2: 5 meu is uiteraard 5 mei