is er een schema als het gaat om de verkiezingen voor Eerste en Tweede Kamer?

Tweede Kamer toch om de vier jaar gekozen, Eerste toch ook.
Eerste Kamer (indirect) halverwege de zittingsperiode Tweede Kamer?
hoe zit het met tussentijdse verkiezingen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Kiesraad bepaalt aan de hand van de wettelijke regels hiervoor de data van verkiezingen. Je zou kunnen zeggen dat er een soort agenda is van verkiezingen, maar de datum van de Eerste Kamerverkiezingen is niet afhankelijk van de zittingstermijn of de datum van de (tussentijdse) ontbinding van de Tweede Kamer. De zittingstermijn van beide Kamers is in principe vier jaar. Verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden volgens de Kieswet in principe elke vier jaar plaats, in maart. Als er in dat jaar al verkiezingen worden gehouden voor de gemeenteraad of voor Provinciale Staten, worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden in mei. Soms kan er besloten worden om vervroegde verkiezingen te houden. Dat gebeurt onder andere wanneer er een kabinet valt. Deze verkiezingen kunnen in elke maand gehouden worden. De verkiezingen volgend op deze vervroegde verkiezingen vinden dan weer plaats in de maand maart of mei, 4 jaar en een aantal maanden later. Een uitzondering hierop is als er vervroegde verkiezingen in maart, april of mei zijn. De zittingstermijn wordt dan juist iets verkort, tot 3 jaar en ongeveer 11 maanden (tenzij in het jaar waarin de zittingstermijn eindigt verkiezingen worden gehouden voor de gemeenteraad of Provinciale Staten). Zo kan het, dat na de verkiezingen van september 2012 de daaropvolgende verkiezingen pas in maart 2017 (namelijk op 15 maart 2017) plaatsvonden. De verkiezing voor de Eerste Kamer wordt, behoudens in geval van ontbinding van de Kamer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van Provinciale Staten. De Eerste Kamer wordt slechts ontbonden als dit nodig is vanwege een grondwetsherziening. Daarover moet twee keer worden besloten, de tweede maal door een nieuwgekozen Eerste Kamer. Als de verkiezingen voor zo'n vanwege de grondwetsherziening nieuw te kiezen Eerste Kamer kunnen samenvallen met reguliere geplande verkiezingen, dan wordt daarvoor gekozen. De Kiesraad stelt de datum van verkiezingen vast. Vandaag, op 3 mei 2018, zijn de volgende verkiezingen gepland: Op woensdag 20 maart 2019: Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en eilandsraadverkiezingen Op donderdag 23 mei 2019: Europese Parlementsverkiezingen Op maandag 27 mei 2019: Eerste Kamerverkiezingen Op woensdag 17 maart 2021: Tweede Kamerverkiezingen Op woensdag 16 maart 2022: Gemeenteraadsverkiezingen

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kamer...

De Tweede Kamer wordt in principe gekozen voor vier jaar, ook na een voortijdige ontbinding. De Kieswet bevat in hoofdstuk C de regeling daarvoor. De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten, om de vier jaar. Dat wordt enkele jaren vooruit gepland. Verkiezingen voor de EK en TK vinden dus onafhanelijk van elkaar plaats, maar wel is geregeld dat ze niet al te dicht op elkaar kunnen zitten.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2017...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100