Waarom mag je tussen 7:30 en 21:00 uur stemmen?

We weten nu dat alle kiesgerechtigden kunnen stemmen tussen 7:30 en 21:00 uur. Maar waar zijn deze tijden op gebaseerd en zijn deze ergens terug te vinden in de wet? Zo ja, in welke wet en artikel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kiezers kunnen stemmen van 7.30 tot 21.00 uur. De wet schrijft deze tijden voor. Het stembureau kan daar dus niet van afwijken en mag bijvoorbeeld dus niet eerder sluiten als het rustig is. Alleen voor speciaal daartoe aangewezen stembureaus kunnen afwijkende zittingstijden gelden. Om 21.00 uur sluit de stemming. Iedereen die om 21.00 uur in het stemlokaal of bij de ingang daarvan staat, mag nog stemmen. Kiezers die later dan 21.00 uur aankomen, mogen niet meer stemmen. Er is een 'Stembureau-instructie voor de dag van de stemming' Toegevoegd na 6 minuten: Voor de zogeheten 'bijzondere stembureaus' en voor mobiele stembureaus zijn afwijkende openingstijden mogelijk. Zij kunnen eerder open gaan en eerder (niet later) sluiten. Een stem moet vóór 21.00 uur zijn uitgebracht. Toegevoegd na 15 minuten: De regels zijn vastgelegd in de Kieswet artikel J1 lid 2 en 3 De stemming begint om zeven uur dertig en duurt tot eenentwintig uur. Burgemeester en wethouders kunnen voor stembureaus waar dat wenselijk is met het oog op de plaats waar de bureaus zitting houden bepalen dat de stemming in deze stembureaus aanvangt op een eerder of een later tijdstip dan zeven uur dertig en eindigt op een eerder tijdstip dan eenentwintig uur. De burgemeester brengt deze tijdstippen ten minste veertien dagen voor de stemming ter openbare kennis. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2016-01-01#AfdelingII_HoofdstukJ_Paragraaf1_ArtikelJ1 Toegevoegd na 1 uur: Van 1956 tot 1997 waren de stembureaus van ’s ochtends acht uur tot ’s avonds negentien uur geopend. In het vergaderjaar 1996-1997 van de Tweede Kamer der Staten Generaal werd het voorstel de openingstijden te verlengen gemotiveerd op basis van gewijzigde omstandigheden van de reis- en werktijden. De ervaring leerde dat veel mensen vlak na het openingstijdstip en vlak vóór het sluitingstijdstip hun stem uitbrachten. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25227-3.html Tijdens het vergaderjaar 2000 – 2001 is besloten de openingstijden nog verder te verruimen.Sinds 1994 zijn de reis- en werktijden nog sterker gaan verschillen en sluit verlenging tot 21.00 uur aan bij de steeds verdere spreiding daarvan. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27673/kst-27673-3?resultIndex=37&sorttype=1&sortorder=4 Het is heel goed mogelijk dat in de toekomst bij een volledige 24-uurs economie de openingstijden weer verruimd zullen worden. De tijden die vastgelegd zijn in de kieswet zijn gebaseerd op de reis- en werktijden.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2016...
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ri...

De reden dat je van 07.30 tot 21.00 uur mag en kan stemmen, is heel simpel. De kiezer werkt , oké niet altijd , maar de kiezer moet de gelegenheid hebben om zijn stem uit te kunnen brengen, tot voor kort moest dat in je eigen wijk gebeuren. Aangegeven op je stemkaart, dáár en om die tijd --tussen 08.00 en 19.00 uur-- (als ik me niet vergis) waren de tijden dat de stemlokalen open waren. (Man van mijn vriendin heeft dit ca. 25 jaar gedaan, op de dag van de verkiezingen vroeg aanwezig zijn, de deur openen, de stempassen ontvangen, controleren en aan het einde tellen. Lange dagen met een boterham mee.) Deze bleek niet meer haalbaar, forensen die vroeg de deur uitgingen en laat weer thuis kwamen, hadden problemen met deze tijden. Duidelijk. Het moest dus anders. Daarom zijn de openingstijden van de stemlokalen nu tussen 07.30 en 21.00 uur geworden.

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhou...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100