kluts kwijt?

wat is een kluts eigenlijk?? je hoort zo vaak iemand zeggen. "ik ben de kluts kwijt."

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt: "De uitdrukking is vermoedelijk afkomstig uit de keuken, en verwijst naar het klutsen van eieren of room. Dit dient met vaste, regelmatige slag te gebeuren. Die slag, de kluts, mag je niet kwijtraken, want dan mislukt het." Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij kluts: "De handeling van klutsen. 'Geef die eieren nog eenen kluts of twee.' (...) Den kluts kwijt, eig. 'den slag kwijt', en vandaar met betrekking tot een wijze van handelen en in 't bijzonder tot gedachten: niet meer wetende hoe te doen, of hoe over de zaak te denken; in de war (geraakt)." Toegevoegd op 14-05-2009 13:52:16 Even verderop in dezelfde bron een andere logischer uitleg: n het Leenwoordenboek (1996) van N. van der Sijs staat een andere verklaring: de kluts kwijt zijn is ontleend aan het Engelse clutch ('hendel die een apparaat in of buiten werking stelt'). Wie deze clutch kwijt is, verliest de beheersing over de gang van zaken. Deze verklaring is voor het eerst geopperd door Liesbeth Koenen en Rik Smits in Peptalk. De Engelse woordenschat van het Nederlands (1992). De kluts kwijt zijn komt al voor in de eerste druk van Van Dale (1872); het zou dan al een flinke tijd geleden geleend zijn.

Bronnen:
http://www.onzetaal.nl/advies/kluts.php

Je bent gewoon je concentratie kwijt, even een moment van verwarring :)

Van Dales uitdrukkingenboek en F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) geven nog een andere mogelijke verklaring voor de herkomst van de kluts kwijtraken. Volgens deze verklaring zou de zegswijze uit de handmatige papierfabricage stammen; daarbij 'klutst' men de papiervloeistof zo gelijkmatig mogelijk over de vorm uit. Het Etymologisch woordenboek van Van Dale (1989) noemt de "handpapiermakerij" ook; de kluts kwijt zou verwijzen naar het moment waarop men de slag kwijtraakte bij het verdelen van de vloeistof. De andere naslagwerken vermelden het verband met de papierfabricage niet. Jac. van Ginneken (Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal) geeft nog een andere verklaring. Hij noemt klutsen als voorbeeld van spinners- en weverstaal: "het met eenen houten lepel vloeiender en rekbaarder maken van den steek". De verklaringen hebben gemeen dat met kluts oorspronkelijk een ritmische slaande beweging werd bedoeld.

Bronnen:
http://pris.web-log.nl/pris/algemeen/index.html

Kluts is versnellingspook… Dus als je de auto niet in de eerste versnelling kan krijgen, dan kom je nergens…