Mogen ambtenaren lid zijn van een motorclub?

Mensen die werkzaam zijn voor (lokale) overheidsinstanties. Zo nee, op grond van welke arbeidswet regel kan een ambtenaar dan ontslagen worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

(Semi)ambtenaren moeten integer zijn. Lid zijn van een motorclub an-sieg is geen enkel probleem, maar lid zijn van een CRIMINELE motorbende is een ander verhaal. Een ambtenaar zou via zo'n club veel in persoonlijk contact komen met mensen met een strafblad. Dit kan natuurlijk onwenselijke situaties met zich meebrengen. De Ambtenarenwet (zie bron) schrijft voor dat de overheden een gedragscode op moeten stellen. In die gedragscode wordt onder andere geregeld hoe met de integriteit van ambtenaren omgegaan moet worden. Daarin kán beschreven zijn dat het lidmaatschap met bepaalde motoclubs als té risicovol wordt gezien. (Of een rechter in zijn afweging tot de vrijheid van de persoonlijke levenssfeer daar in mee gaat valt nog te bezien, maar dat terzijde) Het zich niet houden aan de gedragscode kan reden zijn tot ontslag.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2018-05-01

De gemeente Amsterdam wil niet dat ambtenaren lid zijn van motorclubs. De combinatie van een baan als ambtenaar en het lidmaatschap van een motorclub is onwenselijk. Maar, blijkt uit het onderzoek, er zijn wel enkele 'openingen om op te treden'. Dit komt vooral neer op het opbouwen van een dossier. Als kan worden aangetoond dat de werknemer zich niet als een goed ambtenaar gedraagt omdat hij de goede naam van de gemeente aantast, biedt dit 'onder omstandigheden' de mogelijkheid om hem te verplichten zijn lidmaatschap op te zeggen. Weigert hij, dan is dit 'plichtsverzuim'. Ook kan het lidmaatschap van de OMG als 'verboden nevenwerkzaamheden' worden aangemerkt.

Toegevoegd op 09 mei 2018 07:13: tekst
Bronnen:
https://www.crimesite.nl/ambtenaren-mogen-...

Iedere ambtenaar mag lid zijn van elke club / vereniging in Nederland. Echter mag een ambtenaar geen criminele activiteiten bedrijven en zal dus geen lid mogen zijn van Martijn (voormalige vereniging voor pedofielen) en Bandidos (voormalige motorclub). Moment dat duidelijk is dat een vereniging / club criminele activiteiten ontplooit dient een ambtenaar zijn lidmaatschap op te zeggen en het te melden bij de daarvoor bestemde instantie. Is een ambtenaar (niet zijnde een opsporingsambtenaar met opdracht) lid van een criminele organisatie kan ontslag op staande voet volgen als het aannemelijk kan worden gemaakt dat de ambtenaar van de criminele activiteiten op de hoogte was. Daarnaast moet elk ambtenaar er voor zorg dragen dat hij nimmer chantabel kan worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100