Hoe vervullen gedetineerden hun seksuele behoeften?

Is het wettelijk gezien mogelijk om een escort te bestellen? Ik kan daar nergens wat over lezen hoe dit geregeld is

Weet jij het antwoord?

/2500

In het gevangeniswezen is seks op zich niet verboden.Wel is het verboden om seksueel gedrag in een openbare ruimte te vertonen, waar anderen er aanstoot aan kunnen nemen. Langgestraften worden in de gelegenheid gesteld seksueel contact te hebben in een daartoe speciaal ingerichte ruimte (‘bezoek zonder toezicht’). Gedetineerden die een straf uitzitten kunnen een keer per maand een uur gebruikmaken van zo’n Bezoek Zonder Toezicht. Dit recht geldt dus niet voor mensen die in afwachting van hun straf in het Huis van Bewaring zitten. De bezoeker dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Dit recht geldt naast het gewone bezoekrecht onder toezicht (maximaal 1 uur per week). In Belgie¨ geldt bovendien de eis, dat het duurzame relaties van minimaal een half jaar betreft. In Nederland geldt die eis niet en zijn er veelal contacten met prostituees.

Bronnen:
https://mathieuh.home.xs4all.nl/seksualite...

Het is voor een gedetineerde niet toegestaan een Escort te bestellen. Ook in België is gevangenisbezoek via Escort service niet toegestaan. In normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen is het mogelijk om bezoek zonder toezicht (BZT) te ontvangen. Tegenwoordig komen behalve langgestraften ook gedetineerden die gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in een normale beveiligde inrichting verblijven in aanmerking. De gedetineerde moet bepaalde privileges hebben opgebouwd, ook moeten de gedetineerde én de bezoeker een verzoek indienen. De gedetineerde kan ten hoogste één keer per maand BZT ontvangen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. hij verblijft gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in één of meerdere normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen zijnde gevangenis of huis van bewaring; 2. het bezoek draagt, naar het oordeel van de directeur, redelijkerwijs bij tot het behoud of het versterken van de banden tussen de gedetineerde en het beoogde bezoek, en is van belang voor de terugkeer van u in de samenleving; 3. de band tussen de gedetineerde en het beoogde bezoek is naar het oordeel van de directeur hecht en duurzaam; 4. de belangen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten verzetten zich niet tegen het beoogde bezoek. Voor BZT kunnen aanvullende huisregels van de betreffende penitentiaire inrichting gelden. De in omloop zijnde verhalen als zou in de gevangenis seks via een escort bestelling mogelijk zijn, zijn broodje aap verhalen. Het computergebruik is beperkt en niet geschikt om escortsites af te struinen of escortbezoek te bestellen. Als er escortbezoek plaatsvindt, gebeurt het via achterdeurtjes, waar justitie niet blij mee is. Deze beperkingen hebben het gevolg dat gedetineerden niet over de mogelijkheid beschikken om (hetero)seksuele betrekkingen te kunnen hebben in de gevangenis. https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/contact_buitenwereld/contact_buitenwereld_gedetineerden/bezoek/

Toegevoegd op 15 maart 2018 13:18: bron, tekst
Bronnen:
https://www.commissievantoezicht.nl/dossie...
https://www.dji.nl/binaries/Informatiefold...
http://www.gedeco.nl/bezoek-zonder-toezicht-bzt/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100