moet je elk jaar aanwezig zijn op een eigenaarsvergadering ?

stel je woont in een app blok , elk jaar eigenaarsvergadering . Elk jaar is dat een gedoe en geruzie, ik ben dat beu . Moet je elk jaar aanwezig zijn of mag je dat enkele jaren overslaan ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je moet, als eigenaar van een appartement verenigd in een VVE( Vereniging van Eigenaren), in principe wel bij de periodieke vergaderingen van de VVE aanwezig zijn tenzij je een gegronde reden hebt om er niet te zijn. Dat kan van alles zijn. Van werkverplichtingen tot familieomstandigheden en alles wat daar tussen zit. Je hebt dus een grote mate van vrijheid, zolang je maar wel meldt dat je niet aanwezig kan zijn, met de reden. In de statuten van de VVE (zeg maar het verenigingsreglement) staat omschreven hoe de vergaderingen georganiseerd worden en hoe vaak per jaar en welke onderwerpen aan de orde komen. Ook staat daarin wat van de leden (de appartementseigenaren) verwacht wordt inzake de jaarlijkse of periodieke vergaderingen en de opkomst. Meestal is een vergadering pas rechtsgeldig als er tenminste een x aantal leden aanwezig zijn en voorgezeten wordt door de Voorzitter en diens Penningmeester. Bij een kleiner aantal leden dan voorgeschreven, mogen er geen zwaarwegende beslissingen ter stemming worden gebracht en moet zonodig de vergadering verdaagd worden naar een later tijdstip zodat wel aan de minimale aanwezigheid van een x aantal leden kan worden voldaan. De VVE is in principe een democratisch orgaan waarin de leden stemrecht hebben over de te nemen besluiten inzake groot- en algemeen onderhoud aan het appartementencomplex. Als lid mag je daarom een ander lid machtigen om voor jou een stem uit te brengen, als je zelf niet op de vergadering aanwezig kunt of wilt zijn. Je moet dan wel tijdig vooraf aan de Voorzitter melden dat je niet aanwezig zult zijn en wie je dan machtigt. Om je eigen belangen veilig te stellen zou je tenminste één keer per jaar de vergadering moeten bijwonen, zeker als het om grote, door de VVE, te maken uitgaven gaat. Kan of wil je desondanks niet zelf aanwezig zijn op zo'n vergadering, kies dan zorgvuldig iemand uit die gelijkgestemd is met jouw opvatting en machtig dan deze persoon om in jouw plaats een stem uit te brengen in de aan de orde zijnde onderwerpen. Die persoon moet dan wel ook lid van de VVE zijn en de vergadering bijwonen. Het is niet toegestaan om zomaar iemand van buitenaf aan te wijzen. Bij onaangemeld (regelmatig) verzuim kan en mag de VVE een boete opleggen aan de verzuimer, als dit in de statuten is opgenomen ( meestal is daarin voorzien). De verzuimer is dan gehouden deze boete als schuld aan de VVE te betalen en is ook als zodanig rechtsgeldig verhaalbaar door de VVE.

Het is niet verplicht om aanwezig te zijn. Het is zelfs niet verplicht om jaarlijks een vergadering te organiseren. Maar in sommige gevallen is het wel nodig dat er gestemd wordt, dus dan is aanwezigheid bij een vergadering wel handig omdat anders een tweede vergadering uit geroepen dient te worden. Dus lees wel even de agenda en bekijk over er punten op staan waarover gestemd dient te worden. Als er zwaarwegende punten op staan, kun je overwegen om te vragen of de stemmingen voor of na de pauze kunnen plaats vinden zodat de zeur en discussie in een andere deel van de vergadering kunnen plaats vinden. Ik heb een bron toegevoegd puur om aan te geven dat aanwezigheid heel normaal is en zelfs rekening mee gehouden dient te worden.

Bronnen:
https://www.nederlandvve.nl/doc-en-handlei...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100