Gaan we als mensheid voorruit of achteruit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Vooruit.

Alvorens je dat kunt zeggen, moet je eerst definiëren waar we op weg naar toe zijn.

vooruit tov gisteren ,achter tov morgen

Qua uitvindingen en kennis algemeen: vooruit, Qua normen en waarden: achteruit. (helaas)

Langs welke schaal? Ik denk dat ik wel weet wat je ongeveer bedoelt maar ik ben er absoluut niet zeker van. Misschien ben ik te letterlijk ingesteld maar bij vragen naar hoeveel en waarheen en ja/nee wil ik altijd de context weten waarin de vraag speelt. Hele belangrijke vraag: wat wil je weten en hoe wil je dat meten? :-) In filosofische zin ben ik een optimist. Vijfduizend jaar geleden stelden we als soort nog niet heel veel voor en nu hebben we toch al heel wat bereikt. Er is zelfs potentie voor vrede op aarde, in elk geval begrijpen we dat zoiets bestaat en ook dat is al heel wat. Ik denk nu wel op de schaal van biologische soorten (ordegrootte 1 miljoen jaar), dat moet ik er wel bij zeggen.

We gaan absoluut vooruit, soms 1 stapje terug en weer twee vooruit,maar de richting is vooruit. (Te) langzaam krijgen we besef dat het anders moet en gaat het ook anders. je moet het alleen op wat langere termijnen bekijken, tegenwoordig scheiden we afval, er zitten katalysatoren in de auto, kinderarbeid is vrijwel verbannen, er komt meer en meer een inetrnationale rechtsorde op gang. De negatievelingen zullen zeggen dat het niet genoeg is en dat het te langzaam gaat. De positieven zullen de genomen stappen wel zien.

Er bestaat in waarheid geen vooruit of achteruit. De vraag is niet te beantwoorden in waarheid. Geef mij het kader aan waarin jij je definitie plaatst wil zien, pas dan kan er vanuit die optiek een zinnig antwoord gegeven worden. Ik zal je een vreemd antwoord geven dat relatief helemaal waar is. Je weet dat we rond de zon draaien, in ±365,25 dagen, en we roteren om de as van de aarde, vanuit dit kader van perceptie is het dus dat we per dag als mensheid één keer vooruit gaan en één keer achteruit. Het is onmiskenbaar relatief waar, maar wel binnen het geplaatste kader. De werkelijkheid of waarheid maalt er niet om vanuit welke kaders er gekeken wordt. Het is zoals het is en dat zal nooit veranderen. De werkelijkheid trekt zich niets aan van wat de mens er voor een opinie op na houdt... Is je vraag zoals ik het voel niet beter gesteld op de volgende wijze: Ben je optimistisch of pessimistisch over de mensheid/wereld in de verre toekomst? of: Komt het nog ooit goed met ons, als mensheid of niet? dank je...

De mensheid evolueert. Dat wil zeggen, we passen ons aan de omstandigheden aan. Dat is een biologisch gegeven. We veranderen dus, maar in dat kader is niet te zeggen of we vooruit of achteruit gaan. De geschiedenis leert dat evolutie niet per se vooruitgang hoeft te betekenen, maar ook niet per definitie achteruitgang. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat de mensheid uiteindelijk zal uitsterven, zoals zoveel diersoorten dat hebben gedaan. Alleen, in dit geval helpen wij onszelf een versneld handje. Gezien het tempo waarin we de gunstige omstandigheden voor ons als diersoort veranderen, kunnen wij (en ook vele andere diersoorten) uiteindelijk niet overleven. Door de CO2-uitstoot smelt de permafrost waarin methaan ligt opgesloten. Dat komt in de atmosfeer, waardoor er een nog sneller broeikaseffect ontstaat (methaan vergroot het effect met een factor drie ten opzichte van CO2). Door diezelfde CO2-uitstoot verdwijnt het plankton in de oceanen, dat voor een groot deel onze zuurstofvoorraad verzorgt. De oceanen verzuren namelijk sneller dan dat ze zich kunnen herstellen, doordat er een domino-effect optreedt. Wij kunnen ons ook niet zo snel aanpassen, wij hebben zuurstof nodig, daar zijn we op gebouwd. De vraag is dan ook: gaat de aarde vooruit of achteruit door de mensheid? En ook hier is geen eenduidig antwoord op. We bekijken het namelijk vanuit ons perspectief, en in dat kader gaan we achteruit. Voor de aarde zal het uiteindelijk vooruitgang betekenen: als de mensheid uitsterft en zich geen andere diersoort aandient die de aarde uitput, zal de aarde zich herstellen. Deze zal er anders uitzien dan nu, maar in het verleden heeft de aarde diverse verschijningsvormen gehad: alleen vulkanische activiteit, een aarde volledig bevroren, een aarde met een zuurstofloze atmosfeer, et cetera. Je moet alleen in een groter kader denken, qua tijdsbeleving, maar ook qua uitgangspositie.

Achteruit, het gemiddelde IQ gaat volgens mij echt naar beneden.

De vraag is aan wie je deze vraag stelt. Pas dan weet je of we vooruit gaan of achteruit. Dat is een menselijke en dus zeer diverse mening, een oordeel. Dus geen feit. Als mensen uit het verleden de huidige tijd zouden kunnen zien en er iets over zouden zeggen, wat voor oordeel zouden ze dan hebben? Bijvoorbeeld: - Julius Cesar? - een slaaf uit dezelfde tijd bij een rijke romeinse familie? - een christen uit die tijd? - Jezus Christus? - Buddha? - de heer A.H te Berlijn? - een arbeider in het Londen van 1860? - Willem Drees? - Je over-over-grootvader? Zo kun je uren doorgaan. Verdomd interessant om te bedenken wat hun oordeel over deze tijd zou zijn. Zo zegt het ook veel over jou! Je inzicht of we als mensheid vooruit of achteruit gaan, zegt meer over jou dan over de mensheid:) En dat geld ook voor mezelf:) :)

technisch vooruit, maar daardoor worden we op veel gebieden weer incapabel in het fysieke, als je het mij vraagt is het een soort cirkel.

Ik denk, niet voorruit en niet achteruit, maar er doorheen. ( tip: denk positief over waar we heen gaan)

Het gaat gewoon in cirkels.