In hoeverre is criminaliteit cultuurgebonden?

Het valt me op dat in het land waar woon (Zuid-Korea) weinig zichbare criminaliteit is. Zo laat iedereen hier zijn Tom-Tom gewoon in de auto zitten en niemand die er aan denkt die te stelen, over inbraken, verkrachtingen e.d. hoor je niks (misschien wordt het verzwegen). Wel heb ik mij laten vertellen dat hier veel meer huiselijk geweld is dan in b.v. Nederland.

Hoe komt dit verschil? In hoeverre heeft cultuur invloed op criminaliteit? Hoe zit dat in de rest van de wereld? Ik heb het dan niet zo zeer over misdaden die in bepaalde culturen getolereerd worden/werden, maar over zaken die ook in die culturen veroordeeld maar toch gedaan worden.

Houden mensen zich in sommige landen echt meer aan de hen voorgelegde regeltjes dan in andere landen?

Toegevoegd na 10 minuten:
Ik heb het dus niet over nederlandse-subculturen.
En ik snap ook dat armoede en oorlog hier eenorm invloed op hebben. Maar het gaat mij dus puur om de invloed van cultuur op de behoefte om wel of niet volgens de regels te leven.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De westerse wereld kent een christelijke cultuur (de zondecultuur). Zonde is een strafbaar feit, dat bestraft wordt en daarmee is de kous af. Als een westerling een strafbaar feit begaat heeft dit in principe uitsluitend betrekking op de dader zelf. Men mag een ander er niet op aankijken. De Aziatische wereld kent een schaamte- en groepscultuur. Als een Aziaat een misstap heeft begaan en dit bekend wordt, worden daarmee de groep (zoals het bedrijf) of de familie (vooral de voorvaderen) onteerd en deze zonde blijft men een leven lang met zich meedragen. Dit verklaart dat er soms een zelfmoordactie op volgt of nog vaker een emotioneel openbaar optreden (huilen voor tv-camera's) van de dader. Het bekend worden is de reden voor eerverlies, niet de daad zelf. Ondanks dat men in de Aziatische landen een vorm van criminaliteit kent, heb ik deze landen als bijzonder veilig ervaren. Veel onderzoeken geven als oorzaak dat de combinatie eercultuur (die de aantasting van de familie-eer zwaar veroordeelt) met groepscultuur (die als straf uitbanning uit de groep kan opleggen), ervoor zorgt dat er weinig criminaliteit (bekend) is. De Aziaat zal ook een ander niet gauw gezichtsverlies laten lijden en dat is hoofdzakelijk de oorzaak dat men geen negatieve opmerkingen zal maken. De eercultuur bepaalt het gedrag van ieder individu, zeker ten opzichte van zijn meerdere. Ieder maatschappelijk hoger geplaatst persoon heeft recht op meer of bijzonder respect van een persoon die lager op de maatschappelijke ladder staat. Dit dient men niet te zien als misplaatst superioriteitsgevoel maar als een normaal recht. Mogelijk spelen ook religies zoals het boeddhisme een rol, die zorgen voor respect voor de medemens, iets dat men in het westen een beetje kwijt is. In het westen kan niet iedereen omgaan met de grote persoonlijke vrijheid van het individu. Tot op heden is nergens uit studies gebleken dat zwaarder straffen de zware criminaliteit vermindert. Wel blijkt dat een gedoogcultuur de kleine criminaliteit vermeerdert en een zerotolerance systeem de kleine criminaliteit terugdringt.

Natuurlijk is criminaliteit cultuurgebonden ,het besef van wat goed is en wat slecht word immers aangeleerd, daar komt nog bij dat in sommige landen het gezichtsverlies ,of de familieband belangrijker is dan in andere landen wat ook weer een effect heeft op de criminalireit ,denk hierbij aan het ontstaan van bijvoorbeeld de Siciliaanse Mafia, door de kultuur op dat eiland was het normaal om in je levensonderhoud te voorzien door middel van wat op andere plaatsenin de wereld als criminaliteit werd gezien. Ook bloedvetes zijn een goed voorbeeld van criminaliteit die die cultureel gebonden is, in Albanië word dit nogsteeds uitgeoefend en zorgt ervoor dat sommige families nooit van hun eigen grondstuk komen. toch word dit door veroordeeld. Gezichtsverlies en acceptatie vormen redenen dat je op cultureel niveau verschillen ziet in acceptatie van criminaliteit ,en door acceptatie en angst reguliert zich de criminaliteit in meer of mindere mate.

Ik geloof niet dat het verschil tussen goed en kwaad aangeleerd is, de behoefte om volgens bepaalde regels te leven komt voort uit de mens zelf . Zonder volgens bepaalde regels te leven zou er geen cultuur mogelijk zijn. Dat geweld , moord en diefstal niet juist zijn hoef je een mens niet onderwijzen, wat verder criminaliteit is valt over te twisten, de 'misdaden' verschillen enorm over de hele wereld.

super interessante vraag! Ik denk dat cultuur wel degelijk invloed heeft, mensen zijn immers ‘groepsdieren’. Niet alleen goed gedrag, ook slecht gedrag wordt nagevolgd, minimaal door de kinderen. ‘Action speaks louder than words’. Verder hebben verschillende culturen verschillende ‘waarden’. Korea is erg hierarchisch en waardeert succes. Respect ten opzichte van ouders en ouderen is superbelangrijk, dat maakt kinderen minder assertief en kwetsbaarder voor huiselijk geweld. Terwijl in Nederland ‘gelukkig zijn’ de hoogste waarde heeft. "Ik heb recht op geluk en een goed leven en als ik het niet krijg dan steel ik het." Hoe zwaar straffen zijn speelt denk ik ook wel een rol. In Singapore eet of drinkt niemand in het openbaar vervoer, en gooit geen papiertje op straat, omdat dat verboden is en er enorme straffen op staan. Zo bouw je een cultuur dat het gewoon is om regels te gehoorzamen. Zelfs gastarbeiders of immigranten die een paar jaar in SG wonen, nemen deze cultuur over. Het gaat 'verkeerd' voelen om papier op straat te gooien en ook als ze terug zijn in eigen land doen ze het niet meer.

Criminaliteit is cultuurverbonden. criminaliteit is namelijk datgeen wat men categoriseert onder 'criminaliteit'. als men niet zou weten dat criminaliteit 'fout' is, zal dit niet gezien worden als criminaliteit. Dit is een continue veranderend proces dat aangespoord wordt door maatschappelijke veranderingen. Vergelijk maar eens een wetboek van nu met een paar eeuwen geleden. er is dus een verschil tussen criminaliteit en menselijke gedragingen. en... ER is een verschil tussen menselijke gedragingen en maatschappelijke veranderingen. Wij hebben bijv totaal Andere veranderingen meegemaakt Dan Korea, zoals bijv de godsdienstvrijheid, verlichting, franse revolutie,uni mensenrechten, kolonisatie etc. Dit heeft invloed op het gedrag van mensen. Wat gevolgen kan voor wat moreel aanvaardbaar is en wat niet.. in Korea zal vast ook criminaliteit zijn maar daar zal gedisplineerd en hardhandig te werk worden gegaan on her bestrijden, wij westelingen zullen daar weer vraagtekens bij zetten als het gaat om mensenrechten.. Toegevoegd na 9 minuten: Of er speaks is meet criminaliteit is denk ik moeilijk Te achterhalen. Zo zou je bijv bij Tibet bijv kunnen ALS het land waar weinig 'criminaliteit' heerst, maar is dat wel zo? Een hoop dingen zullen we nooit weten, vooral bij wat meet primitive en corrupte landen. Ook waar meningsuiting hoog in her vaandel staat zoal Nederland met zijn tegenwoordige klokkenluiderssite, zal er meet inzicht gegeven kunnen Worden in deze ontzichtbare praktijken Toegevoegd na 14 minuten: Excuses voor spellingsfouten, ik heb een nieuwe (eigenwijze) telefoon!

In deze landen zoals Zuid Korea maar ook Japan heerst een sterk groepsgevoel. Het individu is onderworpen aan de groep, men is dus zeer bescheiden of introvert en bang om dingen te doen die niet geaccepteerd worden. De verwachtingen zijn zeer hoog, dit kan stress opleveren ( huishoudelijk geweld ). Daarentegen als je aan de verwachtingen voldoet zul je met respect worden behandeld en niet zomaar aan je lot worden overgelaten. Het is een andere manier van denken als onze individualistische cultuur. Naast het bovenstaande cultuurverschil wordt weleens vergeten dat daarnaast Zuid Korea een van de meest echte christelijke landen is met veel evangelische christenen. Gij zult niet stelen is een van de basis regels. Wat Nederland betreft: Ook ik als dorpeling kan me nog herinneren dat vroeger hier in Nederland allemaal touwtjes uit de deur hingen en iedereen vrij naar binnen kon lopen. Nederland is helaas hard achteruit gegaan..

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100