Zijn fusies nou wel of niet goed voor de economie?

Vooral in de zorg en onderwijs (maar ook in het bedrijfsleven) zien we vaak fusies. Vaak wordt als argument aangevoerd dat dit kostenbesparend zou zijn omdat er minder personeel nodig is. In het geval van voorzieningen zoals de zorg en onderwijs scheelt dit de staat veel personeelskosten. Aan de andere kant, als deze mensen als gevolg van die fusie op straat komen te staan, en een uitkering nodig hebben, dan kost dit toch ook heel veel geld?? Bovendien gaan fusies toch ook ten koste van de kwaliteit van de zorg die geleverd werd, en de betrokkenheid van het MT zal ook minder worden door al die schaalvergroting.... (niet omdat ze minder betrokken zijn, maar door tijdgebrek, omdat ze simpelweg veel meer aan hun hoofd hebben...)Tel daarbij op de psychische problemen die veel mensen krijgen door te lang thuis zitten...
Kunnen ze die fusies puur uit kostenoogpunt niet beter afschaffen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Fusies zijn altijd een drama voor het personeel. Zo een verandering is bijna nooit welkom en gaat gepaard met een periode van onzekerheid. Ook na de fusie volgt er altijd een vervelende periode - die soms jaren kan duren - waarin de cultuurverschillen tussen de gefuseerde bedrijven vele problemen geven. Maar.... soms is schaalvergroting de enige oplossing om te overleven. Als er gekozen moet worden tussen langzaam wegkwijnen of fuseren, dan kiest men uiteraard voor het laatste. En natuurlijk geeft een groter bedrijf nieuwe problemen door zijn afmetingen. Als het goed is, wordt dat voorzien in het fusieplan en worden stafafdelingen gevormd die zorgen dat de werknemers toch voldoende aandacht krijgen. Als dat niet gebeurt, dan is het een slecht doordachte fusie, die meer lasten dan lusten zal geven.

Fusies leveren schaalvoordeel. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker een heel duur rontgen apparaat aanschaffen in een groot fusie ziekenhuis dan in 10 kleine ziekenhuisjes. Dit zorgt er ook voor dat fusie bedrijven (want dit geld niet alleen voor ziekenhuis) concurerender kunnen werken. En ja, dat zorgt ervoor dat een gedeelte van de mensen ontslagen wordt. Wanneer dit echter niet gebeurd kan bijvoorbeeld een buitenlandse partij het Nederlandse bedrijf van de markt drukken waardoor niet enkele mensen worden ontslagen maar iedereen. Dus in dat opzicht is het goed voor de economie.

Er zijn verschillende redenen voor bedrijven om te fuseren, één van de bekende redenen is: twee kunnen meer dan één. Wanneer twee kleinere bedrijven met hetzelfde doel samengaan in één groot bedrijf, zijn er meer middelen en meer mensen beschikbaar, er kan dus meer geproduceerd worden. Ook kan er meer geld uitgegeven worden aan bijvoorbeeld onderzoek om meer te kunnen produceren of om de kwaliteit van de producten te kunnen verbeteren. Een andere reden waarom bedrijven vaak samengaan is de kostenbesparing die hiermee bereikt kan worden. Doordat er op grotere schaal en met meer middelen gewerkt wordt is de productie vaak goedkoper. Bovendien worden de grondstoffen goedkoper en ook de kosten voor het vervoer zullen afnemen doordat ook daarbij op grotere schaal gewerkt wordt. Op zich zijn deze redenen heel aannemelijk en wordt hieruit duidelijk dat er een hoop voordelen verbonden zijn aan een fusie. Meer mogelijkheden, kostenbesparing en meer zekerheid zijn belangrijke begrippen voor een bedrijf ook wel voor ons, de consumenten, omdat hierdoor de producten beter en aantrekkelijker voor ons gemaakt kunnen worden.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/3362

Op papier zijn fusies altijd voordelig, maar in de praktijk wil het nog al eens tegenvallen. Er zijn in het verleden gemeenten gefuseerd die voor de fusie goed rond konden komen en na de fusie geld tekort kwamen. Schaalvergroting werkt ook vervreemding in de hand en veel zaken die bij kleinere groepen mensen gemakkelijk opgelost worden omdat men elkaar kent en vertrouwt blijken na een fusie moeilijk op te lossen problemen te zijn waar weer allerlei controle-maatregelen voor uitgewerkt moeten worden. Volgens mij komt dit doordat een mens nog steeds ingesteld is op het leven in stamverband; groepen van 150 tot 200 mensen zijn voor ons nog goed te overzien, maar als de groep groter wordt nemen de problemen toe.

Fusies lopen eigenlijk altijd verkeerd af. De oorspronkelijke initiatiefnemers krijgen een bonus, maar de p[roblemen vallen later. Noem mij een fusie die uiteindelijk goed is verlopen? In het onderwijs en de zorg is het helemaal rampzalig, omdat de kosten sneller en sterker toenemen dat de schaalvoordelen..

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100