Waarom wordt het 'ruimen' van grote aantallen dieren maatschappelijk geaccepteerd?

Op het moment dat je suggereert dat je mensen niet beschermt tegen ziektes om de ziekte van de wereld tegen te gaan is dat opruiend, heb ik recent geleerd. Echter, als ‘de politiek’ besluit om duizenden of zelfs miljoenen dieren (Varkens, geiten, pluimvee) te doden om verspreiding van een ziekte tegen te gaan is dat iets wat als normaal wordt gezien. Waarom is hier zo’n verschil in reactie? Vinden mensen zichzelf echt zoveel beter en belangrijker dan de overige dieren

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik denk inderdaad dat mensen zichzelf beter en belangrijker vinden dan de dieren. Het ruimen wordt geaccepteerd omdat men denkt dat het de volksgezondheid ten goede komt.

Ik persoonlijk vind het helemaal niet "normaal". En ik vind mensen totaal niet beter en belangrijker dan de overige dieren. Laten we alle mensen ook maar gaan ruimen dan als ze varkensgriep, sars of een andere besmettelijke ziekte hebben die tot een pandemie kunnen leiden.

Ieder dier vindt zijn eigen leven belangrijk; dat is een basale overlevingsstrategie. (Dieren die geen belang hebben bij hun eigen overleven zijn al lang uitgestorven.) Bij sociale diersoorten, zoals de mens, zijn ook de soortgenoten belangrijk voor het overleven van het individuele dier. Minder belangrijk dan het eigen leven, maar belangrijker dan het leven van andersoortige dieren. Dus ja, mensen vinden zichzelf echt belangrijker dan de overige dieren, logischerwijs. Maar geiten vinden zichzelf waarschijnlijk ook belangrijker dan de overige dieren, en koeien ook, en olifanten, en zebra's, en leeuwen, en, en, en ...

Niet iedereen vindt het normaal dat er 35.000 dieren worden vermoord omdat er een mens koorts kan krijgen. En ik durf zelfs te stellen dat als er een paar mensen aan overlijden, dat misschien minder erg is dan het ruimen van zoveel dieren. Let wel; de mensen die nu aan de q-koorts overleden zijn, waren al ziek. Maar dat dieren een ondergeschikte rol spelen blijkt ook als je rond deze Kerstdagen in de supermarkten kijkt die vol liggen met vlees. Ik gun het eenieder en eet het zelf ook, maar een beetje meer bewustzijn kan geen kwaad. Misschien staat er ooit eens een hogere levensvorm dan de mens op, die besluit mensen voor consumptie te fokken. Klinkt misschien bizar, maar als het om dieren gaat is kennelijk niks erg genoeg.

" Vinden mensen zichzelf echt zoveel beter en belangrijker dan de overige dieren." Absoluut, zeker weten. Gemiddeld dan. Kijk naar 't kleine aantal leden van de dierenpartij - nog geen 10.000. En om mensen dieren te noemen is ook tegen 't verkeerde been van velen ;). Zo lang men productiecapaciteit voorop stelt (en dat zal men doen zo lang men vind dat de bevolking nog wel mag groeien), zal dit ruimen gebruikelijk gedrag van de mensheid zijn. Vooral als er zoveel belang blijft worden gehecht aan zelfregulering van en verkeerde subsidies aan de verschillende bedrijfstakken.

Omdat het helemaal niet zo bijzonder is in vergelijking met de enorme aantallen dieren die jaarlijks geslacht worden. Natuurlijk vinden mensen zich over het algemeen zoveel beter en belangrijker dan dieren. Als het al geaccepteerd is om enorme aantallen dieren te slachten zodat mensen hun biefstukje of karbonaadje kunnen eten, en zodat ze mooie leren jassen schoenen en tassen kunnen kopen, is het niet zo shockerend als er dieren gedood worden om ziekte te voorkomen. Klinkt hard, en dat is het ook. Let wel, ik ben geen vega-fundi. Iedereen moet zelf weten of hij vlees eet, en zelf draag ik ook leren schoenen. Maar laten we elkaar alsjeblieft niet voor de gek houden door enorm verontwaardigd te doen over het doden van dieren ten behoeve van mensen, want dat gebeurt iedere dag.

Het wordt maatschappelijk niet geaccepteerd maar het gebeurd toch omdat het bitter noodzaak is. De menselijke gezondheid staat in nagenoeg alle werelddelen voorop en hierdoor delven de dieren het onderspit. Nu kunnen er in het huidige geval, de Q-Koorts, diverse argumenten worden aangehaald waarom wel en waarom niet, maar feit blijft dat als de regering drie jaar geleden had ingegrepen dan hadden er nu geen 40000 geiten hoeven worden afgemaakt. Het ruimen van een paar bedrijven was toen afdoende geweest. Probleem is alleen dat onze regering zich laat lijden door geld, macht en blindheid. In de gemeente waarin ik woonachtig ben probeert men reeds vanaf het begin de regering wakker te schudden. Maar pas op het moment dat het de spuigaten uitloopt komt men in actie. Verder is het zo dat als deze actie niet wordt ondernomen er vele mensen meer ziek worden. Afgelopen jaar ruimt 2000. En we spreken hier niet alleen over het krijgen van koorts. Soms verloopt Q-koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. De bacterie kan ook een leverontsteking veroorzaken. Dus de stelling in één van de antwoorden: "je krijgt alleen een beetje koorts" klopt niet. Een mens is een vreemd wezen. We vinden het allemaal zielig voor zowel dier als ondernemer. Dit komt omdat we er een beetje vanaf staan. Maar komt het in je naaste omgeving, (familie of buurman/vrouw) dan piept men ineens een andere taal. Ik vergelijk het altijd met de demonstraties van mensen bij de farmaceutische industrie; hier wordt gedemonstreerd tegen het gebruik van dieren als het gaat om het testen van nieuwe medicijnen die bedoeld zijn om ziektes te genezen en/of te voorkomen. Dit gaat vaak gepaard met een hoop geschreeuw en ze hebben geen aandacht voor het woord van de fabrikant of regering (Deze laatste stelt het immers verplicht dat een medicijn in sommige gevallen eerst met dieren wordt getest). Lang niet alles wordt getest en zeker niet als het niet hoeft. Wat ik dan altijd vraag aan dergelijke demonstranten is wat ze doen als ze zelf ernstig ziek zijn en om medicamenten vragen maar deze niet krijgen omdat ze aan de poort staan te demonstreren. Op dat moment willen ze toch graag geholpen worden en gooien ze al hun principes overboord. Hoe hypocriet kan de mens toch zijn!

Ha, die Jelle; Omdat de meeste mensen dieren van de soorten waarvan ze de producten consumeren niet als levend wezen maar als consumptiegoed zien en dus aan de mens ondergeschikt.

Je moet niet vergeten dat het allemaal voor 95% door economische achtergronden gedreven wordt, door nu in te grijpen wordt een grotere (economische) schade beperkt. Per individueel getroffen boer is het klote, maar die worden waar mogelijk ook gecompenseerd. Vergeet ook niet dat het wel of niet inenten tegen bepaalde ziekten tot gevolg kan hebben dat de hele export stil komt te liggen, als NL zich niet uit de markt wil laten stoten is het zaak je te confomeren aan de moraal zoals die in je afzetgebied geldt. Een kleine locale boer die alléén in de eigen omgeving afzet kan het zich wellicht permiteren om van de europese richtlijnen af te wijken, maar bedrijven die exporteren zeker niet.

Deze dieren zijn gefokt om ons te dienen, als vlees, melk, anders. Het zijn geen dieren meer, het is materialisme om het ons gemakkelijk te maken. Gebruiksvoorwerpen. Daarin wordt de mens als belangrijker beschouwd. Alles is namelijk ter overleving van ons bestaan. Die dieren zijn voor onze overleving, als voedsel of anders.

Mensen vinden zichzelf echt belangrijker. Tegenwoordig hebben we te maken met een ik sturctuur. Daarmee bedoel ik te zeggen mensen leven voorzichzelf en denken alleen aan zichzelf. Doordat iedereen aanzichzelf denkt en niet aan de rest van de omgeving krijg je dat er onnodig veel dieren geruimt moeten worden. Want als een mens behoorlijk ziek is (bijv. mexicaanse griep) dan ruim je mensen toch ook niet op die andere mensen kunnen besmetten? Het is dus vooral eigen belang. Ps. vergeet koeien niet. Deze dieren worden ook vaak geruimt met ziekten

De jarenlange goede reputatie van Nederland op het gebied van diergezondheid wordt bedreigd door een samenspel van factoren, die gedeeltelijk buiten de directe invloedssfeer van de meest betrokken actoren liggen. De groeiende mobiliteit van mensen, dieren en goederen, de toetreding tot de EU van perifere landen met een geringe veedichtheid en het streven op EU-niveau naar vrijwaring zonder vaccinatie voor bepaalde zeer besmettelijke dierziekten hebben de ziekterisico's voor de intensieve, grootschalige en sterk gespecialiseerde Nederlandse veehouderij sterk vergroot. De publieke perceptie van problemen, oorzaken en oplossingsrichtingen vormt daarbij een extra complicerende factor, waarmee terdege rekening gehouden moet worden. Daarnaast interfereren eisen op andere terreinen, zoals milieu en dierenwelzijn, met gezondheidseisen. De diergezondheidssituatie dreigt daarmee de achilleshiel van de Nederlandse veehouderij te worden. Het zoeken naar duurzame oplossingen vormt een grote uitdaging voor bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke groeperingen en kennisinstellingen.

Bronnen:
http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/rap985.htm

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100