Hoe ontstaan racistische ideeën?

En hoe houden ze stand? Antisemitsme, vooroordelen, nationalisme, etc. tel ik ook mee. Excuses als een van deze termen niet op zijn plaats is (dat kan ik me voorstellen van nationalisme)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sympathie voor anderen is meestal afhankelijk van hoe goed je andere kent en hoe herkenbaar het gedrag van anderen is. Dat neem in het algemeen in kringetjes af: ikzelf > familie > stam > volk etc. Tel daarbij op de neiging om voor negatieve ervaringen zondebokken te zoeken en je komt vanzelf op een tendens om 'anderen' (die dan makkelijk te definieren moeten zijn, dus neem een lichamelijke eigenschap, of religie of politieke voorkeur) te groeperen en eventueel te veroordelen/beschuldigen.

Onwetendheid en onnozelheid, maar vooral onwetendheid... Ze weten niet beter, ze weten niet wat ze doen... En ik zeg je dat is de enige reden... Wisten ze werkelijk beter, dan deden ze dat niet...

Racistische ideeën ontstaan uit opgekropte frustratie , uit behoudsgezindheid, uit angst, bij gebrek aan een opvoeding "zonder grenzen" Ze worden in stand gehouden door vernuftige technieken van propaganda en mediamanipulatie. Meestal zijn dat meesters in het verdraaien van feiten, halve waarheden en pertinente leugens. Het instand houden is ook gebaseerd op een vast principe in de gedragswetenschap waarbij authoriteit aanvaard en gerespecteerd wordt. (De Miller experimenten)

Mensen zijn kuddedieren. Zoals alle kuddedieren proberen we onze eigen kudde zoveel mogelijk te bevoordelen, omdat een gezonde kudde ook goed is voor ons zelf. Het is een kwestie van je eigen kijk op die kudde (is die zo groot als je familie, je dorp, je land, je taalgebied, je voetbalclub, je geloofsrichting of is de hele mensheid jouw kudde) in hoeverre je er voor wilt inzetten jouw kudde te bevoordelen ten koste van andere, tegengestelde kuddes. Alleen diegenen die in staat zijn om de gehele mensheid als 'hun' kudde te beschouwen zijn volledig vrij van racistischische of nationalistische gevoelens.

Door onbekendheid met andere rassen. Het niet kennen van de gebruiken van anderen en het niet kunnen waarderen van die gebruiken of gedragingen. Ook het volgen van wat in de media getoond wordt. Die benadrukken veelal de negatieve aspecten van andere culturen.

Racisme komt van Charles Darwin's theorie.! Menselijke "rassen" of allen uit één men... http://members.chello.nl/~a.hekstra2/Racisme.htm

Uit domheid en egoisme van de personen die dit aanhangen

Ha, die MarieAnne; De eerste aanleg is de angst voor het onbekende, in dit geval voor mensen van een andere afkomst. Het is dan kennelijk makkelijker om dat andere te verwerpen dan het te leren kennen om zo de grond onder de angst weg te nemen. Toegevoegd na 1 minuut: Het onderkennen van de eigen angst wordt vaak als zwakte gezien. Dus wordt de eigenheid opgehemeld en al het andere gekleineerd om zo de angst te verdoezelen.

Angst, onwetenheid, frustraties. Haat tegen buitenlanders, bepaalde rassen, of een andere groep heeft vaak als basis een ander probleem. Bijvoorbeeld een finaciële crisis, waarbij mensen dreigen hun baan te verliezen en niet meer een gegarandeerd inkomen hebben. Als de onzekerheid toeneemt, dan worden mensen bang en raken gemakkelijk beinvloed. Als er dan een welbespraakt persoon komt zegt dat X verantwoordelijk is, dan zijn mensen heel makkelijk om te praten.

Ze ontstaan vaak bij lager geschoolde. In moeilijke tijden staat er een charismatische leider op en die beïnvloed de lager geschoolde. Hoe is het mogelijk dat het nu nog bestaat. Feitelijk om diezelfde redenen. Onvrede, geldnood, emotionele nood, opvoeding enz

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100